Omkaderend

Zuivere Lucht

Partners in dit project zijn de Vlaamse Milieu Maatschappij, Universiteit Antwerpen, VFA Solutions, GGD Haaglanden en stad Antwerpen. Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg Vlaanderen-Nederland)

Klimaatrobuust Sint-Andries

Klimaatrobuust Antwerpen is opgestart binnen het URBACT-programma van de Europese Unie. Samen met de burgers van tien andere Europese steden gaan de inwoners van de Antwerpen na hoe een klimaatrobuuste stad er zou kunnen uitzien. We denken hier niet meteen stadsbreed, maar beperken ons tot de Sint-Andrieswijk. Die wijk wordt onze testcase. 

 

Circulaire mode

Kunnen we, vanuit Antwerpen, de keten sluiten voor de mode-industrie? Dat is de uitdaging waar Flanders Fashion Institute, Plan-C en stad Antwerpen zich achter geschaard hebben. Pakkende experimenten rond een circulaire economie voor de mode-keten kunnen een stevige inspiratie zijn voor de hele sector en bij uitbreiding de creatieve industrie. Met dé mode-stad van Vlaanderen als een stevige spil in dit verhaal gaan we op zoek naar de mogelijkheden van een gesloten kringloop voor de mode-sector.