Projectenfonds steunt vernieuwende, duurzame projecten

Skyline van Antwerpen © stad Antwerpen

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Antwerpen wil een duurzame stad zijn waar iedereen aan kan meewerken. De stad geeft daarom via het projectenfonds een premie voor vernieuwende en duurzame projecten. Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen een project indienen. En in deze ronde zoeken we specifiek naar projecten die inzetten op minder en duurzamer energieverbruik, minder wateroverlast, minder droogte, minder hittestress en meer waterhergebruik? Werkt jij aan zo'n project? Dien dan jouw idee in voor 1 februari.

Welke projecten komen in aanmerking?

Met elk project dat bijdraagt aan het verder verduurzamen van Antwerpen en dat op een of andere manier vernieuwend is, kom je in aanmerking voor de premie. Bij voorkeur ontwikkel je een project waarin je samenwerkt met bewoners of de gebruikers optimaal betrekt. De stad trekt in totaal elk jaar 100.000 euro uit, en kent per project maximaal 15.000 euro toe.

Mogelijke thema’s zijn:

 • energie (verbruik en productie),
 • wateroverlast,
 • waterhergebruik,
 • droogte,
 • hittestress,
 • ...

Een jury, bestaande uit medewerkers van Universiteit Antwerpen, KBC, Umicore Hoboken en de stadsdiensten Energie en Milieu en Stadsmakers, beoordeelt de dossiers en maakt een selectie van de projecten die voldoen aan de verschillende criteria. De hoogst gerangschikte projecten krijgen, binnen het voorziene budget, een premie van het projectenfonds.

Met deze criteria hou je best rekening:

 1. Zorg voor milieu-impact! Doe dit vooral met het oog op een groot bereik, eenvoud, voorbeeldfunctie of eenvoudige gedragswijziging. Je kiest ook best voor een project dat aandacht heeft voor maatschappelijke effecten en waarvan de financiële haalbaarheid en verankering in de tijd gegarandeerd kan worden.
 2. Heb voldoende oog voor het innovatieve, vernieuwende karakter van jouw project. Dit kan zowel op het vlak van het product of de dienst, het partnerschap, de bereikte doelgroep of de schaalgrootte.
 3. Zorg voor een uitgewerkt plan van aanpak waarin je aantoont dat doelen, middelen en stappenplan met timing tot een haalbaar project kunnen leiden.
 4. Draag samenwerking hoog in het vaandel en kijk over de grenzen van jouw eigen organisatie. Vaak verhoog je het draagvlak en jouw kansen als je samenwerkt met andere organisaties, bij voorkeur uit een andere geleding of doelgroep dan jouw eigen organisatie.

Wie kan een project indienen?

Vertegenwoordig je een groep bewoners, een kennisinstelling of een bedrijf en wil je een duurzaam project opstarten op het grondgebied van de stad Antwerpen, of één van de districten, dan kan je een aanvraag indienen.

Secundaire of lagere scholen kunnen geen aanvraag indienen. Voor hen ontwikkelde de stad specifieke steunmaatregelen.  Je leest er alles over op het kanaal EcoScholen.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Het maximale bedrag van de premie is 15.000 euro. Vindt de jury dat je een extra ambitieus project heeft, dan kan dit worden opgetrokken tot 20.000 euro. 80 procent van jouw kosten worden terugbetaald, je moet dus zelf 20 procent van de middelen inbrengen. De stad moet op voorhand jouw kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. 

De stad betaalt de premie uit in twee delen:

 • een voorschot van vijftig procent krijg je na goedkeuring van het project door de beoordelingscommissie en het college;
 • de overige vijftig procent ontvang je na goedkeuring van de verantwoordingstukken (kostenverslag en inhoudelijk verslag).

Aanvraag indienen

 • Ja kan vóór jouw activiteit start, een premie aanvragen. De indieningsdata voor de dossiers zijn 1 februari, 15 mei en 1 oktober. Je kan maar één premie per jaar krijgen.
 • Het volledige reglement vindt u hier. Lees het grondig na.
 • Vul het formulier op deze pagina in en zorg dat u alle bijlagen verzamelt.
 • Vindt jouw project plaats op een locatie die niet jouw eigendom is? Laat de eigenaar van het terrein of gebouw dan een akkoordverklaring ondertekenen en voeg het bij je aanvraag.