Zuivere Lucht

Deze vijf scholen starten een proefproject voor betere luchtkwaliteit

Vijf Antwerpse lagere of secundaire scholen gaan in 2019 met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt aan de slag om de luchtkwaliteit op hun school te verbeteren. Zij werken daarvoor samen met de stad en krijgen steun van experts luchtkwaliteit en het stedelijke laboratorium Stadslab2050. Samen zetten ze experimenten op om te weten te komen met welke maatregelen de luchtkwaliteit in en rondom scholen verbeterd kan worden.

 

Gezocht: Antwerpse scholen die mee willen experimenteren voor een betere luchtkwaliteit

Stadslab2050 zocht vijf Antwerpse scholen die in 2019-2020 willen werken aan een betere luchtkwaliteit op school. Tot en met 11 februari 2019 konden geïnteresseerde scholen zich aanmelden om een proefproject of living lab Zuivere Lucht te organiseren. Volg de voortgang van dit project via onze website of nieuwsbrief.

Fijn stof tot nadenken

 9 op de 10 mensen ademen vervuilde lucht, zo wist de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ons begin mei te vertellen, niet alleen buiten, maar ook binnenshuis. Alarmerend, jawel, maar het gaat beter, voegt de WGO er meteen aan toe. De vervuiling is al minder erg dan vroeger en steeds meer landen en steden schieten in actie. Ook Antwerpen zoekt naar oplossingen en Stadslab2050 experimenteert gedreven mee.

Zuivere Lucht

Partners in dit project zijn de Vlaamse Milieu Maatschappij, Universiteit Antwerpen, VFA Solutions, GGD Haaglanden en stad Antwerpen. Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg Vlaanderen-Nederland)