Klant binnen verlies buiten

Winkeldeuren hoeven niet open voor shoppers

Het begin van de kerstperiode: tijd om kerstcadeaus in te slaan! Je hebt er tijdens het kerstshoppen vast ook al op gelet: heel wat winkels zetten ook tijdens de koudste dagen hun deuren wagenwijd open. Misschien leef je wel mee met de winkelier. Zijn energierekening stijgt zo immers sneller dan de temperatuur daalt. En je begrijpt het ook. De winkeliers willen namelijk dat je binnen komt en een open deur lijkt aantrekkelijker dan een gesloten winkeldeur. Toch?

Wat doet de deur dicht?

Pakken energie. Dat is wat winkeliers verspillen met open winkeldeuren. Hoe kunnen we winkeliers helpen besparen terwijl ze toch klanten blijven aantrekken? Stadslab2050 vroeg het aan Koen Van de Vel en Patrick Steurbaut van Eandis en Johan De Herdt van Stad Antwerpen. Zij trekken samen het project ‘Klant binnen, verlies buiten.

Klant binnen, verlies buiten

Het grote idee

Geopende winkeldeuren betekenen een groot verlies aan energie, zorgen voor meer CO2-uitstoot, en vormen dus een kost voor de winkelier. Het idee is om op een creatieve manier de deuren te sluiten zonder dat de consument of de winkelier de gesloten deur als een barrière ervaart.

Waar staan we nu?

Na een aantal gesprekken met stakeholders heeft projectleider Eandis een plan van aanpak uitgewerkt om de deuren van verschillende winkels in het Antwerpse winkelhart zo veel mogelijk gesloten te houden.

Klant binnen, verlies buiten

Eandis wil tegen de winter van 2015 de klanten in de winkels, maar zonder dat de deuren nodeloos openstaan. Geopende winkeldeuren betekenen een groot verlies aan energie, zorgen voor meer CO2-uitstoot, en vormen dus een kost voor de winkelier. Het idee is om op een creatieve manier de deuren te sluiten zonder dat de consument of de winkelier de gesloten deur als een barrière ervaart.