Privacy- en gebruiksvoorwaarden

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De bedrijfseenheid Energie en Milieu Antwerpen (EMA) zorgt voor de coördinatie en engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. Vindt u fouten of verouderde informatie? Meld het we ons via info@stadslab2050.be. Suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, kunt u doorspelen met het contactformulier. Wij waarderen alle feedback.

De inhoud van deze website

We verspreiden onze verhaal graag breed. Tenzij anders vermeld, behoren de copyrights van de artikels op de website van Stadslab2050 tot de stad Antwerpen. Die artikels worden gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 Internationale Licentie (CC BY 4.0). U mag ze dus kopiëren en verspreiden in om het even welk medium en formaat, voor eender welk doeleinde, ook voor commercieel gebruik. U moet wel verwijzen naar Stadslab2050 en de originele auteur vermelden ('Stadslab2050', tenzij anders vermeld) en een link voorzien. U mag het materiaal ook bewerken en er op voortbouwen als u aangeeft waar u de veranderingen aanbracht. Lees hier meer over de Creative Commons-licentie.

Beeldmateriaal

Wanneer bij beelden (inclusief foto's, beeldmerken, logo's, mediamateriaal) auteursrechten zijn vermeld, zijn die uiteraard niet beschikbaar onder een Creative Commons-licentie.

Privacy

1.1. Waarom een privacybeleid?

De stad Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt.

1.2. Privacyprincipes

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid:
◾de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
◾de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. Als de stad bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de stad u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie;
◾digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@antwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacycommission.be/nl

1.3 Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de stad ? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden?  Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.

1.4. Privacy en e-loket

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt in samenwerking met de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@antwerpen.be). Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

1.5. E-mailings

De gegevens die de stad Antwerpen van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.

We gebruiken uw e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.

1.6 Verantwoordelijkheid

De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee  www.stadslab2050.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar hebben de toestemming van hun ouders nodig om zich in te schrijven. De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor die toestemming en gaan ervan uit dat kinderen en jongeren die de website bezoeken of zich inschrijven op deze website die toestemming van ouders wel degelijk hebben.

De stad Antwerpen neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad draagt geen verantwoordelijkheid in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad Antwerpen beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal er klacht neergelegd worden.

1.7 Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden gezet. Het gebruik van cookies verbetert de gebruikservaring, door informatie bij te houden over hoe u tussen pagina's surft of door uw voorkeuren bij te houden. Ze bevatten informatie zoals uw taalvoorkeur, zodat u die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Cookies zijn ook nodig voor analyses van surfgedrag via Google Analytics bijvoorbeeld. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van stad Antwerpen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De Facebookpixel kunnen we gebruiken om u gerichter informatie te bezorgen op Facebook.

1.8 Inschrijven 

Uw gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, informatieveiligheid@antwerpen.be.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor nieuws over Stadslab2050 of voor de specifieke activiteit of oproep waarvoor u zich inschrijft. Op die manier kunnen we u op de hoogte houden van nieuws over het project of contacteren bij wijzigingen van een activiteit.  Als u uw gegevens invult, geeft u uw toestemming aan de stad Antwerpen om uw gegevens te verwerken voor bovenstaand doel. U kan die toestemming op elk moment intrekken.

Uw gegevens zullen bijgehouden worden door de stad Antwerpen voor de duur van het project. U hebt het recht om uw gegevens mee te delen of te verbeteren. Neem daarvoor contact op met: info@antwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

1.9 Derden 

We informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.