Meer samenhang dankzij online buurtplatform

Hoe kan een online buurtplatform bijdragen aan de sociale cohesie van een buurt? De wijk Oosterveld-Elsdonk in Wilrijk doet dienst als testgebied voor deze vraag. De initiatiefnemers startten vorig jaar met buurtnetwerk Hoplr in Elsdonk-West. Momenteel lanceren ze hun platform in Oosterveld-Oost. “We willen via Hoplr de communicatie in de buurt versterken, participatie stimuleren en de impact van lokale inspanningen meten” zegt Sylvia Mortelmans van Wijkwerking op Maat.

Online platform verbindt buurt

Samen met buurtnetwerk Hoplr en Stadslab2050 test ze hoe een online communicatieplatform de offline cohesie en samenwerking binnen een buurt kan bevorderen. Hoplr wordt in Elsdonk-West ondertussen al een jaar lang actief gebruikt door de bewoners. In Oosterveld-Oost wordt het online platform binnenkort gelanceerd. Een jaar lang zullen Wijkwerking op Maat en Hoplr de drie buurten nauwgezet opvolgen en uiteindelijk conclusies trekken.

Een buurtwerking aangepast aan Antwerpse noden

Het betrekken van Hoplr in dit experiment kan erg interessant worden. Sinds enkele jaren is Hoplr erg actief in het opstarten van buurten over heel België. “We hebben reeds 60.000 gebruikers verspreid over meer dan 600 buurten” zegt oprichter Jennick Scheerlinck. “De positieve invloed van een online communicatieplatform voor de buurt heeft zich op verschillende plaatsen al bewezen. Nu is het kwestie van te kijken hoe we buurtwerking kunnen opstarten aangepast aan de Antwerpse noden.”

Van groepsaankopen tot koffieklets

Hoplr wordt regelmatig gebruikt om verloren gelopen katten terug te vinden of met de hele buurt een groepsaankoop te doen om de prijs te drukken van bijvoorbeeld brandhout. Mensen die anders sociaal geïsoleerd zouden zijn, krijgen een forum om hulp te vragen of gewoon om gezellig een babbeltje te slaan. “We zijn niet blind voor de ironie dat een online initiatief mensen meer wil verbinden in het echte leven. Maar als we naar Gent kijken, waar we al erg actief zijn, blijkt het ook effectief te werken,” verduidelijkt Jennick. “Nu is het afwachten hoe het pilootproject in Oosterveld-Elsdonk verloopt voor we een actieplan opstellen voor Antwerpen.” Elke Antwerpse buurt is verschillend, met eigen karakteristieken, actoren en behoeften. Dus maatwerk is steeds belangrijk.

Wijkwerking op maat

Vorig jaar keurde het Antwerps college het pilootproject van ‘Wijkwerking op Maat’ goed voor 3 wijken : Deurne Noord, Kiel en Oosterveld-Elsdonk in Wilrijk. “Het doel is om de noden in verschillende wijken vast te stellen en samen naar directe en duurzame oplossingen te zoeken. Wijkwerking op Maat wil niet enkel focussen op zogenoemde aandachtswijken, maar ook vanuit vroegtijdige detectie inspelen op signalen in wijken,” stelt Sylvia.

Sylvia Mortelmans (midden) van Wijkwerking op Maat

“We kiezen voor een positieve insteek om deze noden aan te pakken. Een mooi voorbeeld is het project ‘Buurtbanken’ in Oosterveld-Elsdonk. Een kunstenaar zal in samenwerking met jongeren, ouderen en de bewoners van de buurt vier functionele kunstobjecten ontwerpen. De link van de buurt met het Middelheim Museum is hierin ook interessant. “Ook deze actie toont dat samenwerking enorm belangrijk is. We hebben mensen nodig die zich actief in een buurt willen inzetten. Samen met de partners in de wijk zoals de scholen, de jeugdbeweging, lokale middenstand en bewoners willen we er een echt wij-verhaal van maken.”

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet