Biekes van A brengt bijen- en bloemenvrienden bij elkaar

Op 24 maart en 12 april hielden de drie studenten productontwikkeling van Biekes van A twee gesmaakte workshops. Of de snoepjes met honing er voor iets tussen zaten, weten we niet zeker, maar de aanwezigheidslijst toont wel aan dat ze een gevoelige snaar wisten te raken met hun projectvoorstel.

Help de bij met een Bieke

Het voorstel van Biekes van A is simpel, maar brengt een hele hoop interessante ideeën en hightech mogelijkheden rond de tafel. Help de bijen in de stad aan voldoende voedsel, bloemen dus. Samen met het designcollectief HybriO en de stad Antwerpen willen ze inwoners overtuigen om meer bloemen in de stad te voorzien.

Elke wijk of district krijgt een andere bloem of set van bloemen toegewezen en zal daar de  bijen mee moeten voeden. Bij de bloemen staan sensoren die de activiteiten van de bijen registreren. Die activiteit wordt vertaald en doorgestuurd naar een Bieke, zeg maar een babymonitor voor bijen, die bij bewoners thuis staat. Zij zien zo hoe het gaat met de bij in hun buurt. Koppel dit aan een kaart die de bijenactiviteit over de hele stad toont, aangeeft waar er imkers actief zijn en waar je welke bloemen op welk moment kan kopen en plaatsen en je hebt een krachtig instrument om de bijen te helpen.

“Tijdens de eerste workshop, beseften we al dat ons project goed gedragen zou worden,” begint Sander Wouters, “we ontmoetten er een dertigtal enthousiastelingen: imkers, groenmedewerkers van de stad, inwoners, onderzoekers, ontwerpers, … . Samen met hen konden we ons project aftoetsen en verbeteren.”

Julie Snykers: “In het initiële concept wilden we de bijensterfte in Antwerpen verminderen door de bewoners te motiveren om meer en de juiste bloemen op hun terrassen en in hun tuinen te plaatsen. We delen Antwerpen daarom op in bloemenwijken en elke wijk krijgt een andere reeks bloemen toegewezen. Aan die bloemen koppelen we sensoren die de bijenactiviteit registreren. Die gegevens laten we doorsturen naar het Bieke binnen in het huis van de bewoners, zodat die zien welk effect hun inzet heeft.”

De deelnemers aan de workshop ontwierpen hun eigen Biekes-app.

“Die initiële ideeën blijven ook overeind,” vervolgt Sander Van Goethem, “maar we vulden ze wel aan met de inzichten die we in de workshops verwierven. Zo merkten we al dat we ook op zoek zullen moeten gaan naar grotere oppervlaktes dan tuinen en balkons om voldoende bloemen en dus stuifmeel te kunnen aanbieden aan de bijen. We denken dat vooral de stad, organisaties en bedrijven hier een meerwaarde in kunnen bieden.”

Lijm nodig voor het grote netwerk van geïnteresseerden

Het grote netwerk dat de studenten bijeenbrachten heeft nood aan stevige lijm. Dat hun doelstellingen goed aansluiten bij die van de stad, maakt alvast dat daar samenwerking op langere termijn mogelijk lijkt. Dankzij de steun van Stadslab2050 en het Antwerpse Projectenfonds kunnen de studenten alvast een prototype uitwerken.

 Julie: “Deelnemen moet leuk zijn. Een hype van korte duur is echter niet genoeg. We moeten inwoners blijvend motiveren. Onze droom is dat Biekes van A iets teweegbrengt, dat we de doelen die we nu voor ogen hebben kunnen realiseren. We willen de bijensterfte tegengaan, we willen het straatbeeld opfleuren, de samenhorigheid stimuleren en een duurzame mind-set creëren bij bewoners. Daarnaast willen we nog twee meer technische doelstellingen realiseren, we hopen voldoende data voor onderzoek te genereren en we willen het Internet of Things bevattelijk maken voor een grote groep Antwerpenaars.”

Sander: “We vermoeden dat we heel wat te communiceren hebben naar de deelnemers om op het juiste moment de juiste handelingen te stellen. En daar kan ons Bieke, als een soort van monitor, goed bij te pas komen. Wanneer zet je welke bloemen waar bijvoorbeeld. Of waar en wanneer kan je inheemse planten kopen die bloeien op het moment dat de bijen meer stuifmeel nodig hebben. Het Bieke kan evengoed de verbindende factor spelen tussen een hoop mensen die nu enkel nog maar door die kleine bijen met elkaar verbonden zijn zoals imkers, natuurliefhebbers, groenmedewerkers, … . Ik hoop dat we met dit project Antwerpen op de kaart zetten, niet enkel als koekenstad, maar ook als bijenstad.”

Ingrid Vandenhoudt, promotor van de studenten, is alvast heel erg tevreden met het werk dat ze leverden: “De ideeën die Sander, Sander en Julie verzamelden maken het voor de partners bij HybriOdesign mogelijk om mee praktisch na te denken over het uitwerken van prototypes en het voorbereiden van de piloottest.”

Wat is 'Biekes van A'?
Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet