4 lessen in de zoektocht naar een delende stad

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Een duurzame delende stad: hoe begin je daaraan? Misschien door eerst iedereen met deeleconomie en de mogelijke voordelen kennis te laten maken? Stadslab2050 ziet potentieel en levert dus graag een bijdrage. Op woensdag 14 november 2018 vond de workshop 'delende stad' plaats in het nagelnieuwe gebouw van Antwerp Management School. Eén van de inspirerende sprekers was deelplatform-expert Martijn Arets. De kennis die we opdeden tijdens zijn presentatie en de rest van de workshop delen we graag met jou, in dit overzicht van vier lessen in de zoektocht naar een delende stad.

Workshop Delende stad - 14 november bij UAMS - © Jonathan Ramael

Les 1: een delende stad is van en voor iedereen

We zeiden het al in de inleiding: vooraleer een stad een deeleconomie kan zijn, moeten alle betrokkenen er eerst van overtuigd zijn dat dit een interessante piste is. De bijdrage van deeleconomie en deelplatformen voor een meer inclusieve samenleving verdient extra aandacht. Veel burgers kennen het concept bijvoorbeeld nog niet, krijgen moeilijk toegang of zien (nog) maar weinig voordelen in een deeleconomie. In een eerste fase moeten de verschillende stakeholders mee zijn. Platformen focussen zich op hun directe stakeholders: de mensen die van het platform gebruikmaken. Een overheid moet echter breder kijken en krijgt dus de taak een inclusieve deeleconomie te waarborgen. Maar hoe krijgen we meer verschillende stakeholders mee in het verhaal?

Les 2: stad als spin in het web van de deeleconomie

De opinie van deelplatform-expert Martijn Arets was duidelijk: de overheid moet een leidende en faciliterende rol opnemen in de duurzame deeleconomie. Ze moet de economie niet volgen, maar net in de goede richting sturen. Ook uit de netwerksessie 'Futures of Sharing' halen we dat de overheid een spin in het web van de deeleconomie moet zijn. Het web legt de draden van verbinding tussen burgers, platformen, bedrijven, enzovoort. Arets schuift enkele taken voor de stad naar voor:

  • zelf het goede voorbeeld geven en er mee aan de slag gaan
  • anderen faciliteren
  • participeren in andere deelinitiatieven
  • inkoopbeleid aanpassen aan deeleconomie
  • experimenteren met deeleconomie en -platformen
  • samenwerken met andere partners

Workshop Delende stad - brainstormsessie - © Jonathan Ramael

Les 3: een delende stad deelt ook data

Zelfregulering door partners en handhaving door deelplatformen zelf is enkel mogelijk in combinatie met toegang tot belangrijke data. Die data zit nu nog te goed verstopt. Een delende stad investeert dus best in open data, met het oog op de slaagkansen van een duurzame deeleconomie.

Workshop Delende stad - brainstormsessie - © Jonathan Ramael

Les 4: delende stad of stad vol deeplatformen?

Stadsactoren geraken er meer en meer aan gewend om zich via platformen te organiseren. We zien dan ook de verwachtingen ten opzichte van de werking van een (lokale) overheid veranderen. Denk aan mobiliteit, spullen delen, magazijnen met materialen,… Een belangrijke vraag daarbij is of de deelplatformen gecentraliseerd, of net gedecentraliseerd moeten worden? Beide dragen voor- en nadelen mee. En willen we een overheid die delen onderling stimuleert en faciliteert, of willen we liever dat de stad de deelplatformen zelf voorziet of ze met een keurmerk beoordeelt? 

Workshop Delende stad - brainstormsessie - © Jonathan Ramael

Nog veel meer informatie vind je in dit inspirerende interview met Martijn Arets, of in deze presentatie van zijn voorstelling tijdens de workshop.

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@stadslab2050.be.