Deze vijf scholen experimenteren met luchtkwaliteit

Speelplaats Willebrord met veel groen en zitbanken om buiten les te geven

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

 

Vijf Antwerpse lagere of secundaire scholen doen in 2019 met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt een poging om de luchtkwaliteit op hun school te verbeteren. Zij werken daarvoor samen met de stad en krijgen steun van experts luchtkwaliteit en het stedelijke laboratorium Stadslab2050. Samen zetten ze experimenten op om te weten te komen met welke maatregelen de luchtkwaliteit in en rondom scholen verbeterd kan worden.

 

Tot en met 11 maart 2019 konden Antwerpse scholen zich kandidaat stellen voor een begeleidingstraject, als onderdeel van het Europese ‘Project zuivere lucht’. We kregen niet minder dan 25 geïnteresseerde scholen over de vloer, zodat de jury best lang moest beraadslagen om vijf scholen te kiezen.

 

Deze scholen zijn het dan uiteindelijk geworden:

  • Xaveriuscollege (Borgerhout): basisschool en middelbare school;
  • De Wereldreiziger en Stedelijk Lyceum Quellin (Antwerpen): basisschool en middelbare school;
  • De Spiegel (Antwerpen): basisschool;
  • Koninklijk Lyceum Antwerpen (Antwerpen): middelbare school;
  • Het Pieterke (Deurne): basisschool.

 

De jury zocht met deze scholen naar een zo divers mogelijke selectie, met zowel basis- als secundaire scholen, met oudere en nieuwere gebouwen, en met verschillende types schoolomgevingen. Scholen in een omgeving met mindere luchtkwaliteit kregen voorrang, omdat daar de nood het hoogst is. De geselecteerde scholen liggen allemaal langs drukke verbindingswegen, smalle street canyons waar de luchtverontreiniging lang blijft hangen, of snelwegen zoals de Antwerpse Ring.

 

Welke maatregelen zullen de scholen uitwerken?

Voor de scholen start er nu een uitgebreid, maar boeiend traject. Zo zullen ze zowel de luchtkwaliteit op school moeten meten als maatregelen moeten uitdenken en uittesten om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Zowel directie en leerkrachten, als leerlingen, ouders en buurtbewoners zullen daaraan samenwerken. Het is ook de bedoeling om te experimenteren met een mix aan maatregelen.

 

Binnen die mix kan het bijvoorbeeld gaan om experimenten rond mobiliteit en inrichting van de schoolomgeving, het inzetten op duurzame woon-school verplaatsingen, educatie en bewustwording rond luchtverontreiniging op school en in de buurt, een betere luchtverversing in de schoolgebouwen, of de aanpak van vervuilende stoffen in de binnenlucht. Door het experiment wil Stadslab2050 meer inzicht krijgen in welke maatregelen de luchtkwaliteit in en om de school kunnen verbeteren.

 

Verloop van het traject

De proefprojecten lopen tot aan de zomervakantie van 2020. In het schooljaar 2019 - 2020 wordt er dus volop geëxperimenteerd. De tussentijdse resultaten en lessen, worden via een lerend netwerk met de niet-geselecteerde scholen gedeeld.

 

Ook interessant: