Hier groeit een tuinstraat!

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

De stad bouwt enkele straten in vijf districten om tot echte tuinstraten boordevol groen én blauw. De stad en de bewoners hebben al heel wat ideeën klaar, maar ze willen niet over één nacht ijs gaan. “Daarom gaan we nu eerst volop experimenteren met maquettes,  prototypes en tijdelijke inrichtingen in de straten zelf om zoveel mogelijk feedback te verzamelen”, vertelt projectleider Frederick Bruneel. “De definitieve ontwerpen en plannen moeten echt helemaal goed zitten”.  

Een tuinstraat heeft niets dan voordelen

Frederick: “Bij een tuinstraat komt veel meer kijken dan men op het eerst zicht denkt. Natuurlijk zullen we de straten heel erg vergroenen. Meer groen heeft immers een heel positief effect op mensen en het verbetert de biodiversiteit in de stad – als je vooral focust op inheemse plantensoorten toch. Maar we gaan ook ‘verblauwen’. De straat wordt ingezet als een klimaat adaptieve maatregel, wat betekent dat er wordt gefocust op het verminderen van wateroverlast en hittestress. We laten het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse infiltreren, ontkoppelen regenwaterafvoeren van de huizen en ontlasten op die manier het rioleringssysteem. We voeren het regenwater naar de plantvakken en creëren bijvoorbeeld een riviertje in de straat door kinderen spelenderwijs water te laten oppompen. En dan is er natuurlijk ook het sociale aspect: We geven de straat terug aan haar bewoners door er een fijne verblijfplek van te maken in plaats van enkel een doorgang. Dat is een heel andere beleving. Eigenlijk zijn er bijna geen nadelen aan een tuinstraat, enkel voordelen (lacht). We letten er immers op dat na de heraanleg de straat wel nog een straat blijft, het wordt geen afgesloten park. Er blijft altijd autoverkeer mogelijk, je zal er kunnen blijven parkeren, de hulpdiensten kunnen uiteraard nog steeds vlot door en de straat blijft toegankelijk voor verhuiswagens, … De straat moet leefbaar en praktisch blijven.

Van experimenteren leren

Frederick: “We zitten nu volop in de concept- en ontwerpfase. Het eerste denkwerk met de buurtbewoners is al achter de rug en nu komt het erop aan om al onze ideeën te verfijnen en om te zetten in concrete plannen. Om dat goed te doen, gaan we vanaf nu tot eind september heel wat tijdelijke experimenten in de verschillende straten opzetten om de vragen die nog openliggen goed te kunnen beantwoorden.”

DESIGN SPRINT

“Van woensdag 30 mei tot zaterdag 2 juni houden we een design sprint. De projectteams van de verschillende straten maken dan volop werk van een tastbare invulling van de tuinstraten en bepalen wat ze willen testen en waarom. Aan het einde van de design sprint stellen de ontwerpteams prototypes van de mogelijke experimenten en concepten voor aan buurtbewoners en beleidsmakers op een tentoonstelling.”

EXPERIMENTEREN OP STRAAT

“Met die informatie gaan de projectteams dan in de loop van de zomer volop aan het experimenteren. In de tuinstraten zelf, maar dit zou ook kunnen door bijvoorbeeld tentoonstellingen te maken en met rijdende tuinen door de stad te trekken om zoveel mogelijk feedback te verzamelen.”

AAN DEN LIJVE ONDERVINDEN

“En ook de bewoners zullen de komende maanden al echt kunnen ervaren hoe het is om in een tuinstraat te wonen”, vertelt Frederick. “We pakken samen met hen tijdelijk al enkele zaken in hun straat aan en laten hen bijvoorbeeld alvast een aantal plantvakken onderhouden. Achteraf verzamelen we dan alle feedback zodat we heel goed weten wat wel en wat niet werkt alvorens we met de definitieve plannen aan de slag gaan. We organiseren ook allerlei evenementen en activiteiten om ook andere bewoners te betrekken en de tuinstraten breder bekend te maken.

De buurtbewoners zijn de spil hun tuinstraat

Frederick: “Voor elke tuinstraat die we zullen aanleggen, werken heel wat partners samen. Elke tuinstraat heeft zijn eigen projectteam met een projectleider, ontwerper, ingenieur en communicatiemedewerker. Maar omdat er bij een tuinstraat zoveel zaken komen kijken, zijn heel wat verschillende diensten van de stad betrokken. Denk maar aan de dienst Milieu, de groendienst, de dienst Beheer en Onderhoud, de dienst Samen Leven, Stadslab 2050, het Ecohuis, Stadsmakers, … En natuurlijk alle bewoners. Want de hele tuinstraat staat of valt bij hen. Zij zullen er elke dag in leven. En dat wordt best een ingrijpende verandering. Daarom is het super belangrijk dat hun inbreng heel groot is. De buurtbewoners werden daarom van bij het begin intensief betrokken en dachten samen met ons na over de ontwerpen. Hun feedback en medewerking tijdens deze experimenteerfase is van groot belang en ook eens de tuinstraten klaar zijn, zullen zij verder betrokken worden bij het onderhoud ervan. De bewoners zijn de spil van hun eigen straat. Anders wordt het moeilijk haalbaar.”

Iedereen kan mee experimenteren

Frederick: “Ik nodig iedereen uit om mee te komen kijken, ontdekken en feedback te bezorgen tijdens deze experimenteerfase. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we aan het einde van de zomer weten hoe we de straten het best permanent kunnen inrichten. Iedereen kan feedback geven, ook buurtbewoners die niet in de straat wonen. De tuinstraten in Wilrijk en Borgerhout bijten de spits af met openingsfeesten op respectievelijk 23 en 30 juni. De andere straten volgen kort daarna. Hou zeker de communicatie van de stad goed in de gaten als je op de hoogte wil blijven en loop vanaf eind juni regelmatig eens langs de tuinstraten in wording.”

De experimenten in de tuinstraten zullen de komende maanden vorm krijgen in de Lange Ridderstraat in Antwerpen, de Bloemstraat in Borgerhout, de Jan Olieslagersstraat in Deurne en de Aziëlaan in Wilrijk. In Berchem worden eveneens permanente tuinstraten aangelegd, in de Wasstraat, de Woeringenstraat, de Brouwerstraat en Berthoutstraat. Dit project is al verder gevorderd en wordt eind dit jaar of begin volgend jaar aangelegd.