Hoe wapenen we ons tegen hitte in de stad?

Bewoners Sint-Andries op Ground Truth 2.0. workshop. Copyright: VITO.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Zoals we eerder al berichtten, zet Stadslab2050 zich samen met VITO, UNESCO IHE, andere partners uit het Europese project Ground Truth 2.0, de Smart Zone en stad Antwerpen in om het probleem van stedelijke hittestress aan te pakken. Er wordt een burgerobservatorium opgezet om samen met burgers, wetenschappers en beleidsmakers informatie te verzamelen rond hittestress en samen acties op te zetten om het probleem aan te pakken. Een idee is om in de zomer van 2019 een grootschalige meetcampagne naar hittestress uit te rollen in de Sint-Andrieswijk.

Eerste workshop

Een burgerobservatorium opzetten gaat echter niet over een nacht ijs. Om te bepalen welke vorm dit observatorium moet krijgen, welke doelgroepen betrokken moeten worden en welke concrete acties hier in de zomer dan uit kunnen volgen, organiseren de partners enkele workshops. Op dinsdag 23 oktober vond de eerste workshop plaats.

Verkenning

Deze workshop bestond uit een verkenning van de uitdaging, waarbij de krijtlijnen werden uitgezet voor het verdere traject. Verschillende leden van stedelijke administraties, de zorgsector in de wijk, onderzoeksinstellingen, belangengroepen en ook burgers tekenden present.

Na een kennismaking met het concept burgerobservatoria en een overzicht van welke projecten er binnen het Stadslab2050-pilootproject ‘Sint-Andries Klimaatrobuust’ reeds lopen over hitte en gezondheid, werden de deelnemers in groepjes verdeeld.

 

Copyright: VITO

 

Van probleem…

Samen brachten ze de oorzaken en gevolgen van stedelijke hittestress in kaart.  Zo werd duidelijk dat onder meer de alomtegenwoordige verharding en het gebrek aan open en groene ruimte in de stad de temperatuur al snel de hoogte injaagt tijdens de warme maanden. Opmerkelijk is dat naast de vanzelfsprekende directe gevolgen voor lijf en leden (slecht slapen, gezondheidsproblemen, uitdroging van planten, …) stedelijke hittestress ook een grote impact heeft op de economie en onze grondstoffen (watertekorten, meer elektriciteitsverbruik door airco’s, lagere productiviteit,…).

 

"De warme nachten zorgen voor een slechte nachtrust met gevolg dat we moe zijn en minder vlot functioneren op het werk. Ons humeur komt het zeker ook niet ten goede."

 

… naar oplossing

Op basis hiervan lijstten de deelnemers mogelijke maatregelen op. Deze gingen van het voorzien van verkoeling en schaduw (kerken opstellen, architecturale kwaliteit verbeteren, zuilengalerijen,…) langs de inplanting van meer groen en water in de stad, hulp aan risicogroepen en bewustwording scheppen (overtuigende communicatie over impact van klimaatverandering, …) tot enkele aanbevelingen voor beleidsmakers, zoals bijvoorbeeld het verplicht maken van vergroenende maatregelen of het stimuleren van thuiswerken.

 

"Oudere mensen ondervinden tijdens warme dagen vaak moeite op zich te verplaatsen. Dit is een uitdaging. We zouden bijvoorbeeld jonge mensen kunnen mobiliseren om de ouderen naar koele plaatsen te brengen of mee helpen bewaken dat ze voldoende drinken."

 

Uit de financiële, beleidsmatige of gewoonweg individuele hindernissen die in kaart werden gebracht, blijkt dat het nemen van sommige maatregelen niet zo vanzelfsprekend is. In latere workshops onderzoeken we hoe deze overwonnen kunnen worden.

 

"We weten meestal wel welke acties helpen, maar het ook doen kost moeite. Zien dat jij niet de enige bent die actie wil nemen, kan al helpen."

 

Het volledige verslag van de workshop vind je hier.