Een burgerobservatorium over hitte in Sint-Andries

Stedelijke hittestress in Sint-Andries. Copyright: Stad Antwerpen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Big data worden steeds belangrijker in wetenschappelijk onderzoek. Vanwege statistische wetmatigheden kunnen accurate conclusies getrokken worden uit grote hoeveelheden aan data, of het nu gaat over mobiliteit of - in dit geval - de hitte in bepaalde wijken. Het verzamelen van grote hoeveelheden data is echter vaak erg tijdrovend. Een oplossing hiervoor ligt deels in de citizen science: burgers die op grote schaal mee worden ingeschakeld om observaties te verrichten en zo hun steentje bijdragen aan de wetenschap. Het project ‘Ground Truth 2.0’  is er zo één.

Voorbij citizen science

Ground Truth 2.0 is een Europees gesubsidieerd project dat loopt in 4 Europese en 2 Afrikaanse landen, gericht op het ontwikkelen van methoden die steden en gemeenten in Europa kunnen helpen een burgerobservatorium op te zetten. Een burgerobservatorium gaat zelfs verder dan louter metingen laten uitvoeren door burgers. Het wil ook op systematische basis wetenschappers, beleidsmakers en burgers rond de tafel krijgen over welke belangrijke milieugerelateerde uitdagingen we willen oplossen (luchtvervuiling, droogte, wateroverlast, gebrek aan groen, hitte, …), hoe we dit willen doen (samen acties plannen, gegevens delen, …) en nagaan of er bijkomende gegevens uit metingen nodig zijn.

Sint-Andries als hitte-laboratorium

Antwerpen is erg dichtbebouwd en beschikt over weinig open, groene ruimtes. De aanhoudende droogte en exotische temperaturen van de afgelopen zomer zorgden ervoor dat sommige plekken in de stad ware ‘hitte-eilanden’ werden. Daarom voeren stad Antwerpen, VITO, UNESCO IHE, Smart Zone en Stadslab2050  in het kader van Ground Truth 2.0 een meetcampagne naar hittestress in de zomer van 2019, door en met burgers. Aangezien Sint-Andries dé klimaatrobuuste wijk van Antwerpen is waar reeds tal van initiatieven lopen die hier mogelijk aan gekoppeld kunnen worden (Tuinstraten, Groene Ader XL), is de wijk het aangewezen stedelijke laboratorium voor dit project.  

 

Copyright: VITO

 

Workshops

Om ons klaar te stomen voor de meetcampagne die momenteel loopt in de Sint-Andrieswijk, werden tal van workshops georganiseerd. Daarin werden onder meer de krijtlijnen van het project uitgezet, de missie en visie bepaald, de uitdagingen in kaart gebracht en concrete acties op poten gezet. Hou dit kanaal in het oog om op de hoogte te blijven van de volgende stappen binnen dit project!

Bijkomende vragen? Contacteer inge.liekens@vito.be of griet.lambrechts@antwerpen.be