Concrete acties tegen hitte in de stad

Van visie naar concrete acties

Het burgerobservatorium rond hittestress in Sint-Andries krijgt stilaan vorm. In 3 workshops hebben burgers, de stedelijke administratie en organisaties in de wijk samen bekeken waarvoor we het burgerobservatorium willen inzetten en hoe we dat willen doen.

In de eerste plaats moet het observatorium een open en toegankelijk platform zijn waar verschillende partijen ideeën kunnen uitwisselen en samen acties opzetten om de hittestress in Sint-Andries te verminderen. Om tot een constructieve dialoog te komen tussen beleidsmakers, burgers en wetenschappers dienen we allereerst de bestaande kennis rond hittestress in de wijk samen te brengen en meetcampagnes op te zetten om de ontbrekende informatie op tafel te krijgen.

 

 

Deze informatie willen we breed ter beschikking stellen zodat mensen zich bewust worden van de gevaren van hittestress, weten welke preventieve maatregelen ze kunnen nemen en op welke koele plekken ze terecht kunnen bij heel warm weer. Daarnaast moeten er ook maatregelen getroffen worden om voldoende koele plekken binnen en buitenshuis te voorzien.

In de laatste workshop op 2 april 2019 hebben we een hele lijst acties opgeschreven die nodig zijn om de doelstellingen van het burgerobservatorium te bereiken. Uit deze lijst hebben we met de aanwezigen een aantal acties gekozen die we in 2019 willen gerealiseerd zien.

 

 

Om de acties tegen hitte in de wijk vorm te geven, organiseert het burgerobservatorium alvast 2 werkgroepen:

Werkgroep 'koele binnenplekken'

In deze werkgroep werden alle koele en publiek toegankelijk (te maken) indoor-plekken in Sint-Andries in kaart gebracht, werd bekeken wie extra plekken ter beschikking kan stellen en nagegaan hoe we dit bekend kunnen maken bij de mensen die deze plekken het meest nodig hebben tijdens de hete zomerdagen.

Deze werkgroep ging door op maandag 29 april 2019 in WZC Huizekens van Nazareth, Sint-Antoniusstraat 21, 2000 Antwerpen, van 19.00 - 20.30 uur.

 

Werkgroep 'meten is weten'

In deze werkgroep willen we in kaart brengen welke nu de koelste en warmste buitenplekken zijn in Sint-Andries. We buigen ons hierin over volgende vragen: zijn de koele plaatsen voldoende ingericht om ook aangenaam te kunnen vertoeven? Kunnen de warme plaatsen eventueel aangepast worden? Om deze vragen te beantwoorden zullen we dus ook moeten meten. Samen met experten bekijken we hoe, waar en wanneer we gaan meten om de ontbrekende informatie te verzamelen.

Deze werkgroep gaat door op donderdag 9 mei 2019 in The Basement, Thomas More hogeschool, campus National, Kronenburgstraat 62-68, 2018 Antwerpen, van 19.00 - 21.00 uur.

Schrijf je hier in!

 

Win een prijs!

We zoeken nog een nieuwe welklinkende naam voor dit project, want "burgerobservatorium stedelijke hittestress in Sint-Andries" bekt niet zo lekker. De bedoeling is dat de naam een goed beeld geeft over wat we samen willen bereiken in Sint-Andries rond hittestress. Suggesties mogen verzonden worden naar inge.liekens@vito.be

Diegene die de winnende naam bezorgt, wint een mooie prijs!

 

 

 

 

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet