Een burgerobservatorium over hitte in Sint-Andries

Big data worden steeds belangrijker in wetenschappelijk onderzoek. Vanwege statistische wetmatigheden kunnen accurate conclusies getrokken worden uit grote hoeveelheden aan data, of het nu gaat over mobiliteit of - in dit geval - de hitte in bepaalde wijken. Het verzamelen van grote hoeveelheden data is echter vaak erg tijdrovend. Een oplossing hiervoor ligt deels in de citizen science: burgers die op grote schaal mee worden ingeschakeld om observaties te verrichten en zo hun steentje bijdragen aan de wetenschap. Het project ‘Ground Truth 2.0’  is er zo één.

Voorbij citizen science

Ground Truth 2.0 is een Europees gesubsidieerd project dat loopt in 4 Europese en 2 Afrikaanse landen, gericht op het ontwikkelen van methoden die steden en gemeenten in Europa kunnen helpen een burgerobservatorium op te zetten. Dit project gaat zelfs verder dan louter metingen laten uitvoeren door burgers. Het wil ook op systematische basis wetenschappers, het beleid en burgers rond de tafel krijgen over welke belangrijke milieugerelateerde uitdagingen we willen oplossen (luchtvervuiling, droogte, wateroverlast, gebrek aan groen, hitte, …), hoe we dit willen doen (samen acties plannen, gegevens delen, …) en nagaan of er bijkomende gegevens uit metingen nodig zijn.

Sint-Andries als hitte-laboratorium

Antwerpen is erg dichtbebouwd en beschikt over weinig open, groene ruimtes. De aanhoudende droogte en exotische temperaturen dezer dagen zorgen ervoor dat sommige plekken in de stad ware ‘hitte-eilanden’ worden. Daarom willen de stad Antwerpen en VITO in het kader van Ground Truth 2.0 een meetcampagne naar hitte-stress in de stad voeren, door en met burgers.

Aangezien Sint-Andries dé klimaatrobuuste wijk van Antwerpen is waar reeds tal van initiatieven lopen die hier mogelijk aan gekoppeld kunnen worden (Tuinstraten, Groene Ader XL), is de wijk het aangewezen stedelijke laboratorium voor dit project. Er wordt in augustus een route uitgestippeld waarlangs burgers op vaste plaatsen met een meettoestel de hitte zullen meten. In het najaar gaan we dan van start met de opzet van een burgerobservatorium waarbij we - als de vraag bestaat - een grotere meetcampagne zullen opzetten in de zomer van 2019. 

 

Infomoment

Graag nodigen we iedereen uit op de toelichting van het project, waar de meettoestellen en de route gepresenteerd worden en praktische afspraken zullen gemaakt worden.

 

Praktisch

Waar:                  Rijke Beukelaarstraat

Wanneer:           Woensdag 1 augustus 2018, 19u

Agenda:             

Korte voorstelling Ground Truth 2.0

Uitleg meetcampagne + uittekenen traject

Demonstratie meettoestellen

Praktische afspraken

 

Bijkomende vragen? Contacteer inge.liekens@vito.be of reinhilde.schmit@stad.antwerpen.be.

 

OPROEP: we zoeken nog vrijwilligers die deze zomer mee een eerste meting willen uitvoeren in de wijk. Geef u hieronder op als vrijwilliger.

1 + 5 =
Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet