Houd-A-water-bij

Leuke ideeën bedenken is 1 ding, maar ze gefinancierd krijgen is een ander. Erik Verbeke wil al die goede ideeën die nu op tafel liggen een extra duw in de rug kunnen geven door de haalbaarheid van alternatieve financieringsmechanismen te onderzoeken.

Samen met een aantal partners wil Erik een 'pay for performance' principe oppakken. Een concreet voorbeeld zou Riolink zijn die een derde-investeerder betaalt voor de aanleg van groendaken (en andere groene maatregelen), op voorwaarde dat hierdoor het afwateringsdebiet bij hevige neerslag onder een bepaald niveau blijft, en er zodoende voor zorgt dat Riolink de kosten van de aanpassing van de rioleringsinfrastructuur kan vermijden.

Zin om eens je economische geest op klimaatadapatie los te laten?

 

 

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet