Een nieuwe toekomst voor Sint-Anneke Plage

Een team van projectleiders van de stad Antwerpen onderzoekt samen met zoveel mogelijk betrokkenen hoe Sint-Anneke Plage kan uitgroeien tot een aantrekkelijke en recreatieve plek met veel ruimte voor water, natuur en groen. Niet volgens de standaard procedures, maar op een innovatieve en cocreatieve manier. Daarbij mogen concrete testinrichtingen op het terrein niet ontbreken. Een innovatief proces? Cocreatie en experimenten? Enter Stadslab2050!

Sint-Anneke Plage: een aantrekkelijke publieke plek met ruimte voor water, natuur en groen

Antwerpen wil antwoorden bieden op de maatschappelijke uitdagingen voor de stad van morgen. Projecten om de nodige veranderingen te verwezenlijken, zijn onder andere de ophoging van de Scheldeboorden en de herontwikkeling van Sint-Anneke Plage. De stad en De Vlaamse Waterweg nv willen de dijken langs de Schelde ophogen om mogelijke overstromingen tegen te gaan en ons te wapenen voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast willen ze van Sint-Anneke Plage terug een recreatieve hotspot maken zoals vroeger, maar dan met een hedendaagse invulling.

Beide veranderingen grijpt de stad nu aan om te vernieuwen met robuuste oplossingen voor de publieke ruimte, wat zoveel betekent als met bijzondere aandacht voor kwalitatief groen en voldoende ruimte voor water. Vooral de 'toegangspoort' tot het gebied op het einde van de Gloriantlaan biedt veel mogelijkheden voor een recreatieve, klimaatrobuuste openbare ruimte.

De concrete invulling vergt nog heel wat creatief denkwerk. En dat denkwerk gebeurt dus niet uitsluitend volgens vaste stappen en procedures, maar met een vernieuwende aanpak en samen met betrokkenen. Hiervoor startten de ruimteplanners van de stad een samenwerking met Stadslab2050. De nadruk ligt op het experimenten en innovatief nadenken over de toekomst van Sint-Anneke Plage. 

Design sprinten om tot ideeën te komen

In een eerste fase ontwerpen we nieuwe toekomstgerichte perspectieven voor de inkomzone van Sint-Anneke plage. Hiervoor hanteert Stadslab2050 in samenwerking met Pantopicon de methodiek van de 'design sprint'. De bedoeling is een week lang intensief samen te werken en zo de basis te vormen voor effectieve realisaties van testinrichtingen op het terrein tegen de zomer van 2019. 

Design sprint is een kort, zeer gefocust, intensief en bijna ononderbroken proces. Deze methodiek vindt haar oorsprong bij Google Ventures in de Verenigde Staten. Binnen één week werken we van een strategische uitdaging naar een prototype van een oplossing, die bovendien getest is bij externe betrokkenen. Een kernteam van zo'n 12 personen doorloopt de hele sprint van dinsdag 20 tot en met zaterdag 24 november 2018. Daarnaast zullen externe experts langskomen tijdens de sprint.

De inkomzone van Sint-Anneke Plage, aan het einde van de Gloriantlaan. Copyright: Frederik Beyens.

Maak van Sint-Anneke Plage mee een aantrekkelijke publieke ruimte

Op zaterdag 24 november stelt de stad de experimenten en testinrichtingen voor. De deelnemers worden doorheen de prototypes van mogelijke experimenten in de publieke ruimte geleid. In deze eerste fase vragen we jou om feedback te geven. Die feedback willen we toepassen op de uiteindelijke experimenten en testinrichtingen die we tegen de zomer van 2019 willen vormgeven. Bovendien is er de mogelijkheid om tijdens deze beginfase van het ontwerpproces vragen te stellen aan de ontwerpers. 

Heb jij een link met Sint-Anneke Plage? Dan ben je ook welkom om deel te nemen aan dit proces. We nodigen je van harte uit op zaterdag 24 november tussen 10.00 en 16.00 uur in de scoutslokalen van De Karakol op Linkeroever (Gloriantlaan 2A - 2050 Antwerpen) om mee na te denken over de toekomst van Linkeroever, en meer specifiek de toegangszone van Sint-Anneke Plage.
Gelieve je komst op voorhand te bevestigen via deze link.

Dit is een pilootproject van het Europees samenwerkingsverband BEGIN.

 logo BEGIN

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet