Wat is Stadslab2050?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Een zoektocht

Zoals elk stadslab is ook Stadslab2050 een zoektocht. We onderzoeken hoe we de complexe vraagstukken van onze tijd en de nabije toekomst op de beste manier kunnen aanpakken.

Een complex vraagstuk als duurzaamheid

Onze wereld wordt jaar na jaar complexer en tegelijk neemt ook de complexiteit van de vraagstukken toe. Duurzaamheid is zo’n complex probleem. Hoe bieden we zoveel mogelijk mensen een zo leefbaar mogelijke stad zonder het milieu verder uit evenwicht te halen, of liever nog: terwijl we het evenwicht herstellen. Hoe gebruiken we zonder uit te putten, hoe verwerken we zonder te vervuilen, hoe beschermen we onszelf door de omgeving te versterken eerder dan te verzwakken… En vooral: hoe doen we dat rekening houdend met de verwachtingen, levenspatronen en vrijheden van de mensen die er wonen?

Vereende krachten

Onze traditionele aanpak is niet opgewassen tegen die complexiteit. Er zijn geen makkelijke antwoorden die je uit je lade kunt trekken. We begrijpen steeds beter dat je de stad niet in je eentje tot de aangenaamste kunt omtoveren. Als we Antwerpen in 2050 tot een duurzame stad willen uitroepen, moeten we die problemen in hun complete samenhang proberen aan te pakken, met alle betrokkenen. We hebben nood aan elkaars inzichten, vaardigheden en specialiteiten. We moeten elkaars noden en vragen leren begrijpen. We moeten elkaar leren kennen en ontdekken hoe we best kunnen samenwerken. (Zie ook: Wie is Stadslab2050?)

Drie doelen: oplossen, leren en verbinden

Dat is dan ook meteen de kern van Stadslab2050: uitvissen hoe we samen die duurzaamheidsvraagstukken kunnen aanpakken. Dat doen we niet filosoferend op de top van de Onze-Lieve-Vrouwetoren, maar door er met de voeten vooruit in te springen. Door te doen, te experimenteren. Zo streven we steeds tegelijk drie doelen na:

CC Stadslab2050

Concrete oplossingen zoeken (oplossen of ideation & prototyping)

We gooien ons op concrete, beperktere vraagstukken en brengen zoveel mogelijk betrokken actoren bijeen: burgers, handelaars, academici, producenten, instellingen, overheid… Samen gooien we het probleem ondersteboven en zoeken we vernieuwende insteken. We experimenteren met nieuwe combinaties van inzichten en middelen en gaan na wat werkt en wat niet. Lukt iets, dan proberen we het op te schalen. Lukt het niet, dan zijn we ook blij, want dan kunnen we weer iets afstrepen.

CC Stadslab2050

Slimmer en beter worden in het vinden van oplossingen (leren of kennisontwikkeling)

We letten niet alleen op het resultaat, maar ook op de manier waarop we dat bekomen hebben. Welke manier van samenwerken werkt het best? Hoe zet je nu best een experiment op? Hoe zorgen we ervoor dat alle noden aan bod komen? Hoe beter we leren samenwerken, hoe beter we de samenhangen snappen, hoe duurzamer onze oplossingen worden.

CC Stadslab2050

Een groep vormen (verbinden of dynamische community)

We willen bovendien niet alleen leren hóe we moeten samenwerken, we willen die samenwerkingen zelf die onderweg ontstaan ook vasthouden, versterken en uitbreiden. Dat netwerk van betrokkenheid, dat kennen en erkennen van elkaars antwoorden én vragen, bijdragen én noden, is immers een fundamentele pijler voor een duurzame stad. We hoeven niet per se vrienden te worden, maar wel inzien hoe we elkaar nodig hebben en hoe we best samen kunnen bouwen en zoeken naar de beste versie van Antwerpen2050.

Wat we aanbieden?

Dat vind je dan ook bij Stadslab2050: we helpen stadslaboranten bij het oplossen van de complexe problemen met inspiratie, vernieuwende aanpakken, financiële of logistieke steun of door ook andere stadslaboranten, organisaties of instellingen te betrekken; doordat we leren uit alle vorige experimenten en zoektochten kunnen we helpen om valkuilen te vermijden en een vliegende start te nemen, vaak kunnen we ook nieuwe tools en instrumenten aanbieden; en tenslotte bieden we ook toegang tot een steeds groeiend en sterker wordend netwerk van burgers, bedrijven en instellingen die onze gezamenlijke doelstelling genegen zijn.

Hoe kan ik meewerken?

Iedere Antwerpenaar kan meewerken met het lab, als burger, onderzoeker, handelaar, technicus, ambtenaar, met de kracht van een instelling, bedrijf, vereniging of buurt of gewoon in je eentje.

Je kunt instappen wanneer we uitdagingen lanceren via workshops, of je kunt ook zelf projecten aanbrengen via het projectenfonds of door meteen contact met ons projectteam op te nemen.

Wil je meer weten? Volg ons dan op Facebook en schrijf je in op de nieuwsbrief!