Stadslab2050 te gast op "Global Networked Urbanism" #IABR

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Van 10 tot 12 mei verzamelden een 30-tal internationale Changemakers in Rotterdam. In het kader van de Internationale Architectuur Biennale te Rotterdam (IABR) deelden ze ervaringen en onderzochten ze 'hoe' stedelijke verandering vorm kan krijgen. Stadslab2050 was mee uitgenodigd.

Wereldwijd lopen er verschillende experimenten waar steden zich proberen te positioneren in kader van de 'next economy'. In de experimenten worden nieuwe business of waardemodellen ge(co)creeërd, technische, ruimtelijke en/of sociale innovaties uitgewerkt en slim geconnecteerd. Er worden nieuwe financiële regels ontwikkeld en de rol van private en publieke partners herbekeken.

Zaken die onze stadslaboranten allerminst vreemd zijn. Graag gingen we op de uitnodiging van deze workshop in en begin mei bevonden we ons in een zachte lentezon in goed gezelschap. Samen met labs uit de verschillende hoeken van de wereld onderzochten we welke rol 'agents of change' spelen en hoe hun werking verder opgeschaald kan worden. Eén van die elementen waar we ons alvast in herkende was de vraag hoe je van een eerste prototype naar een systeemverandering kan komen. Ook andere stadslaboranten wereldwijd erkenden de nood aan leren van experimenten, de nood om bestaande projecten of experimenten te koppelen aan beleid en maatschappij.

Dit Engelstalig artikel geeft je verdere impressies en lessen mee.