Resultaten Airbezen 2014: “Verkeersgerelateerd fijn stof komt in hele stad voor”

In de lente van 2014 stonden 1000 Aardbeiplanten verspreid over de stad, ze maten de hoeveelheid fijn stof die op hun blaadjes terecht kwam. De bladeren van het AIRbezen-project zijn geanalyseerd, de resultaten in een kaart gegoten. Die kaart toont aan dat het verkeersgerelateerde fijn stof over het volledige grondgebied van de stad Antwerpen terug te vinden is. Wie binnen de Ring woont, is niet meer blootgesteld aan verkeersvervuiling dan wie in de districten woont. Het AIRbezen-project is een initiatief van prof. Roeland Samson en doctoraatsstudent Jelle Hofman (Bio-ingenieurswetenschappen, UAntwerpen), in samenwerking met enkele bezorgde, maar enthousiaste en vrijwillige Antwerpenaren die elkaar vonden binnen ons StadsLab2050.  

De wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten lees je hier.

Een overzichtskaart van de meetresultaten (bij de interpretatie van de kaarten is het belangrijk om te beseffen dat we geen fijn stof alsdusdanig (PM10) opmeten, maar enkel de magnetiseerbare componenten aanwezig in fijn stof. Lees er meer over op de pagina van Universiteit Antwerpen.

 

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet