Samen Klimaatactief gelanceerd

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Antwerpen zet hard in op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Tegen 2020 wil de stad maar liefst 20% CO2 besparen ten opzicht van 2005. Maar de stad kan dat niet alleen: om die ambitie waar te maken, moeten alle sectoren hun steentje bijdragen. De huishoudens en de stadsdiensten laten al langer een gunstige trend opmeten. Maar voor de tertiaire sector moest een tandje bijgestoken worden. Tijd voor actie!

Platform met energie-oplossingen voor ondernemers

Organisaties en bedrijven kunnen hulp gebruiken om minder CO2 uit te stoten. Daarom werd het platform Samen Klimaatactief gelanceerd.

Op www.samenklimaatactief.be vindt een ondernemer enerzijds een waaier aan energietips die voor zijn bedrijf nuttig kunnen zijn. Wil diezelfde ondernemer ook effectief met die energiebesparende maatregelen aan de slag, dan kan hij op de virtuele marktplaats hiervoor offertes opvragen bij de verschillende partners die die producten of diensten aanbieden.

Na uitvoering van de maatregel krijgt de aanvrager het  label ‘Samen Klimaatactief’ dat aangeeft dat het bedrijf zich actief  heeft ingezet inzet om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Van idee tot oplossing

Via het stadslabtraject ‘Energie voor het Antwerpse hart’  groeide het idee om een online platform uit te werken voor de tertiaire sector. Voor de doelgroep van winkels, lichte industrie en kantoren was er immers nog geen stedelijke ondersteuning voorzien om een CO2-reductie te realiseren.

Wat volgde was een -traject  waarbij de organisaties en bedrijven zélf   zochten  naar budgetneutrale oplossingen om hun CO2-uitstoot af te bouwen, hun eigen kernactiviteit te versterken en groene groei te realiseren.    Gaandeweg groeide het idee  uit tot een concrete oplossing in de vorm van Samen Klimaatactief: een online platform dat ondernemers en organisaties ondersteunt in energie-efficiënte maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie.

Samen Klimaatactief is gelanceerd en kan vanaf nu enkel verder groeien en meer partners aantrekken.   Tijd om nieuwe uitdagingen op weg naar een klimaatneutrale  stad te realiseren.