Wat we van scholen kunnen leren...

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Diverse Antwerpse scholengroepen zijn betrokken bij innovatief programma rond Budgetneutraal renoveren.

Het grote idee?

Dankzij ‘Energy Performance Contracting’ investeer je in budget-neutrale maatregelen die je gebouw verduurzamen. En dat met gegarandeerd resultaat!

 • modernisering van de gebouwen
 • meer comfort voor de gebruikers
 • energiegebruik van het gebouwenpark wordt tot 30% teruggedrongen

Deze dienstverlening wordt aangeboden door Energy Service Companies (ESCO’s). Zij garanderen dat alle duurzame investeringen de energiefactuur doen zakken waardoor de investering zichzelf terugbetaalt. Indien niet, doet de ESCO zelf een duit in het zakje. Barbara De Kezel van studiebureau EY en Charles-Henri Bourgeois van studiebureau en ESCO Factor4 willen dit uittesten in Antwerpen. Momenteel lopen er 3 pilootprojecten in Antwerpse gebouwenparken:

 • Antwerps scholen
 • Diamant-wijk
 • Appartementsgebouwen

Waar staan we nu?

Tijdens een EPC-coaching traject werkte EY een pré-haalbaarheidsanalyse uit voor Energy Performance Contracting voor 13 geselecteerde gebouwen van de scholengroepen:

 • Koninklijk Atheneum Antwerpen
 • Universiteit Antwerpen
 • Steinerschool
 • Artesis Plantijn Hogeschool

Alle partijen hebben elkaar leren kennen tijdens de ontmoetingsruimte Energie voor het Antwerpse hart. De meeste scholen hebben immers een verouderd gebouwenpark en torenhoge energiefacturen. Er is nood aan een lange termijnvisie om gebouwen te verduurzamen aan een financieel haalbaar tempo. Exact wat Energy Performance Contracting aanbiedt. Dit traject gebeurde met steun van het 'projectenfonds duurzame stad’ van stad Antwerpen en liep af in juni 2015. Het bestond uit 3 stappen.

 1. Diagnose van de gebouwen en het beleidsmatig kader: Studenten van de UA (bachelor industriële wetenschappen bouwkunde) inventariseerden alle data en deden zo kennis en ervaring op in duurzaam gebouwenbeheer en EPC.
 2. Kennisoverdracht en opleiding: De scholengroepen en stakeholders kregen toelichting en informatie over EPC en de mogelijke implicaties.
 3. Feedback: Een individueel rapport geeft meer inzicht over de bevindingen en omschrijft eventuele vervolgstappen voor het EPC-project.

Vanaf nu kunnen de scholengroepen de scope van het EPC-project bepalen:

 • Welke stakeholders zijn betrokken?
 • Welke gebouwen worden meegenomen?
 • Welk type EPC wordt per gebouw toegepast?
 • Welke investeringsmiddelen zijn beschikbaar?

Eens de scope bepaald is, wordt een EPC-facilitator aangesteld. Die adviseert de scholengroep verder op technisch, juridisch en financieel vlak en begeleidt hen in de samenwerking met de ESCO. Vanaf dan kan het project ook echt uitgewerkt worden.

Waar kun jij een rol spelen?

Samen met de Vlaamse overheid en stad Antwerpen wordt onderzocht hoe de overheid dit soort projecten kan ondersteunen en de ideeën effectief kan realiseren. Het idee is er, nu moet er een echt pilootproject opgestart worden.

Waar kun je terecht?

Stuur een e-mail naar de trekker van dit project, Barbara De Kezel via barbara.de.kezel@be.ey.com.