Maken we samen een delende stad?

Delende stad: een logistiek deelplatform voor Antwerpen

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

De stad Antwerpen wil nagaan welke rol ze kan spelen in de Antwerpse deeleconomie. Stadslab2050 werkt hiervoor aan drie verschillende deelexperimenten, waaronder één samen met de dienst Stadsbheer. De ambitie is om ruimtes, materialen en kennis maximaal te delen met bewoners, bedrijven, verenigingen,…

Een deelexperiment

De trekker is de dienst Stadsbeheer van de stad Antwerpen. Om bovenstaande ambitie in realiteit om te zetten, start in mei 2019 een zes maanden durend experiment in een depot in De Berlaimontstraat in Deurne en de Havanastraat in Luchtbal. Het doel is om te onderzoeken hoe stedelijke actoren elkaar kunnen versterken bij het delen van materialen en ruimtes. Om dat waar te maken is de stad op zoek naar een sterk partnerschap. Twee concrete deeltrajecten zijn:

  1. Materialen

De stad heeft heel wat gereedschap en machines ter beschikking. Deze materialen zouden, als daar vraag naar is, gedeeld kunnen worden. Het experiment moet duidelijk de noden, beschikbaarheden én deelwensen in kaart brengen. Concreet zoeken we een partner die een deeldepot/materialenbibliotheek op poten wil zetten en exploiteren. Samen co-creëren we een werkbaar model waarin de stad kan ondersteunen waar nodig.

  1. Ateliers

Ook de ateliers van de stad kunnen benut worden voor, tijdens en na de werkuren. Denk maar aan werkbanken, het metaalatelier, de schrijnwerkerij, het opleidingslokaal… Zo zouden scholen, opleidingsinstellingen en ondernemingen bijvoorbeeld werkbanken kunnen reserveren op bepaalde tijdstippen, of kunnen ze samen met stadsmedewerkers aan projecten werken.

Experimenteren met oog op meer

Voor beide trajecten zocht de stad naar een gedeeld partnerschap om samen te onderzoeken wat kan en wat werkt. De vraag hoe je de tijdelijke experimenten kunt omzetten in een permanent aanbod zal die zes maanden lang blijven meespelen. Een eerste stap is alvast het experiment opzetten.