Urbact - Connecting cities, building succes

Urbact - Connecting cities, building succes

URBACT helpt steden pragmatische oplossingen te ontwikkelen die tegelijk nieuw en duurzaam zijn. Ze integreren ook economische, sociale en milieu gerelateerde thema's.

Dit Europese uitwisselings en leerprogamma richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Europese Regionale ontwikkelings fonds. Dit programma financiert mee het traject Klimaatadaptatie - Sint-Andries.

Website: http://urbact.eu/