Rurant vzw - platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

Rurant vzw - platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

RURANT vzw - platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

De organisatie verbindt 11 partners: het Antwerpse provinciebestuur, Landelijke Gilden, Toerisme Provincie Antwerpen, de provinciale landbouwkamer, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), vzw Kempens Landschap, Plattelandsklassen vzw en de scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee (KoGeKa). Samen zetten die zich in voor het behoud en de versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt voornamelijk door het stimuleren van rurale gebiedsontwikkeling en het ondersteunen van nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap. RURANT organiseert daartoe onder meer het jaarlijkse plattelandsevenement PROMinANT, zet sterk in op hoeve- en streekproducten, ontwikkelde het streekmerk Pure Kempen, verbindt de stad Mechelen met het omliggende platteland en begeleidt de LEADER-werking in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt meestal in een publiek-privaat samenwerkingsverband, gebruik makend van Europese, Vlaamse en provinciale subsidies via concrete projecten

Rurant is partner in ons traject  Aan tAfel