Plan C

Plan C

Plan C is het knooppunt dat ondernemers en organisaties verbindt, uitdaagt en activeert op weg naar een circulaire economie.

WAAROM?

Materialen vormen de ruggengraat van onze economie. Ze zijn de dragers van onze productie- en consumptiepatronen. Maar dit materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde. Bovendien ontstaat voor veel materialen een bevoorradingsrisico voor Europese bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stagneert. Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden. Door vindingrijkheid en innovatie kunnen we van deze omslag een economische opportuniteit en een internationaal concurrentieel voordeel maken.

WAT MET PLAN B?

De oplossingen van vandaag voldoen niet meer. Minder slecht of een beetje beter zijn niet langer valabele opties. Er is dringend nood aan een ingrijpend alternatief. Geen Plan B, dat alleen symptomen bestrijdt, maar een Plan C dat streeft naar radicale systeeminnovaties.

HOE?

Lees dat op hun website: http://www.plan-c.eu/nl/over-ons