De lessen van AMS over de delende stad

Delende stad: AMS

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Stadslab2050 startte vorig jaar het project Delende Stad op, in samenwerking met drie Antwerpse partners. Het doel? De mogelijkheden aftasten om van Antwerpen een duurzame deeleconomie te maken. In drie slotartikels delen we de resultaten en inzichten van iedere partij, te beginnen met de experimenten van Antwerp Management School. 

Vorig jaar verhuisde Antwerp Management School naar een nieuw gebouw aan het Mechelseplein in het centrum van Antwerpen. Een unieke kans om deel te nemen aan het project Delende Stad, vond de school. “We wilden met deze verhuis de kans grijpen om contact te zoeken met de buurt”, zegt Roel De Rijck, Business Innovation Coach bij AMS. Samen met Stadslab2050 stortte AMS zich in een ambitieus experiment rond deeleconomie op buurtniveau. In dit artikel geeft de verantwoordelijke voor het project, Roel De Rijck, zijn inzicht in de resultaten van zijn experiment.

In totaal waren er drie deelprojecten, waarmee AMS de mogelijkheden aftastte om: 
1.    haar gloednieuwe fietsenstalling open te stellen voor de buurt;
2.    materiaal en ruimtes te delen; 
3.    een buurtdialoog op te zetten, om de noden van de buurt in kaart te brengen.
Roel De Rijck, Business Innovation Coach bij Antwerp Management School, geeft in dit interview uitleg over zijn ambitieuze plannen met duurzame deeleconomie voor AMS. © Frederik Beyens

“Misschien waren we wel te arrogant”

Of het experiment rond delen met de buurt geslaagd is? “Ja en nee”, zegt Roel. “De projecten die we wensten te doen, bleken veel complexer dan we dachten. We gingen er vanuit dat de mogelijkheden die we aanboden heel waardevol waren voor de buurt, maar dan bleek dat de interesse toch niet zo groot was.” En daar liepen de experimenten gedeeltelijk op vast. Het gesprek met de buren was heel nuttig, en legde enkele noden van de buurt bloot. Maar wanneer AMS de buurtdialoog naar een volgend niveau wilde brengen, en ook met omliggende organisaties rond de tafel wilde gaan zitten, kwam daar vrij weinig reactie op. “De omgeving rond het Mechelseplein is enorm divers, en er is niet één overheersende buurtdynamiek”, stelt Roel vast. Er bestaan wel veel losstaande acties en samenwerkingen, maar het werd al gauw duidelijk dat die te klein en te versnipperd zijn, om snel met de hele buurt te connecteren.

Voor het delen van de fietsenstalling en materiaal, bleek de realisatie dan weer te complex. Roel stootte op veiligheidsrisico’s, en na een kosten-baten analyse bleek de financiële last te zwaar. De meest pijnlijke vaststelling was echter dat er in de buurt niet meteen nood was aan wat AMS wilde aanbieden. “Misschien waren we te arrogant om te denken dat we direct veel konden betekenen voor de buurt”, lacht Roel.

Toch is het experiment volgens hem niet gefaald. “We hebben met vallen en opstaan geleerd dat onze deel-inspanningen zo dicht mogelijk bij onze basiswerking moeten blijven.” Daarmee verwijst Roel naar een succesvolle samenwerking tussen AMS en de Mechelsepleinfeesten. Antwerp Management School trok de buurtfestiviteiten binnen in haar gloednieuwe gebouw, waar op dat moment de viering van haar eigen 60ste verjaardag (oftewel het ‘Future Forward Festival’) doorging. Feestvierders konden genieten van muziekoptredens op het extra podium in de school, en tegelijkertijd kennismaken met inspirerende toekomstideeën, waar AMS dagelijks gepassioneerd mee bezig is. Een succesvol experiment, omdat de managementschool op het juiste moment de link maakte met de buurt. En dat vanuit haar eigen kernactiviteit: kennis verspreiden.

Het nieuwe gebouw van AMS aan het Mechelseplein. © HUB, Archello

Waar kan de stad helpen?

Dat de drie oorspronkelijke experimenten voor AMS niet het gewenste resultaat hadden, betekent niet dat die ideeën de vuilbak in moeten. De school gaat met de stad samen zitten om na te gaan hoe ze een deel van de complexiteit kan wegnemen voor organisaties die toekomstige  deelinitiatieven willen opzetten.

Zo was het doorlopend openstellen van de fietsenstalling een interessant idee, maar AMS botste na een risico-analyse al snel op een veiligheidsprobleem. “Als we vóór de bouw van onze fietsenstalling intensiever met de stad hadden afgestemd, dan hadden we beroep kunnen doen op een stadsdienst die alle kennis en expertise in huis heeft om ervoor te zorgen dat dit zonder extra kosten kon gerealiseerd worden. Helaas hadden we pas contact met die dienst toen het al te laat was.” 

Het mag dan misschien een gemiste kans zijn voor AMS, maar er is nog veel potentieel voor toekomstige organisaties met gelijkaardige ambities. Een structurele samenwerking tussen stad Antwerpen en haar stadsactoren biedt kansen om een grotere impact te hebben op de stad.

Het nieuwe gebouw van AMS aan het Mechelseplein © AMS Roel De Rijck

Zit er toekomst in de deeleconomie?

AMS wil de mogelijkheden van de deeleconomie blijven aftasten, maar dan wel met initiatieven die meer aansluiten bij haar core business. En daar is ze dan ook volop mee bezig. De school connecteert momenteel met de buurt in samenwerking met haar studenten. Die onderzoeken verder wat zij zelf kunnen doen voor de buurt, bijvoorbeeld op vlak van duurzaamheid. Bovendien blijft de managementschool een open huis, waar iedereen zijn voorstel mag doen om samen te werken. En ook de fietsenstalling wordt na het experiment verder aangeboden voor evenementen en organisaties in de buurt.

We kunnen besluiten dat de grootste les uit het Delende Stad-experiment voor AMS is: hoe dichter je bij jezelf en je kernactiviteiten blijft, hoe succesvoller je inspanningen. Delen wat je zelf centraal plaatst dus, maar ook niet meer, want dan bots je al snel op je eigen limieten.

Logo Vlaanderen Circulair