Antwerp Management School: een deeleconomie op buurtniveau

Delende stad: AMS

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

Kan Antwerpen een duurzame deeleconomie worden? Die vraag houdt Stadslab2050 al een tijdje in de ban. Verschillende experimenten binnen het project ‘Delende Stad’ zullen ons stap voor stap dichter bij het antwoord brengen. Antwerp Management School (AMS) nam de uitdaging aan en ging aan de slag. De verhuis naar een gloednieuw gebouw geeft aanleiding voor nieuwe innovatieve projecten rond het thema ‘duurzame deeleconomie’. Roel De Rijck, Business Innovation Coach bij Antwerp Management School en projectleider van het experiment, geeft uitleg over zijn ambitieuze plannen.

We hebben hier veel kennis die vaak op strategisch niveau wordt ingezet, maar we willen ook nagaan hoe we daarmee lokaal impact kunnen creëren. Academische kennis vertalen en daar in de praktijk mee aan de slag gaan, ook in de buurt. Daar willen wij uniek in zijn. 

Roel, waarom had Antwerp Management School interesse in het project ‘De Delende Stad’?

We zijn dit jaar verhuisd naar een nieuw gebouw, en maken nu dus deel uit van de buurt rond het Mechelseplein. We hadden ervoor kunnen kiezen om enkel te focussen op onze interne werking. Maar als nieuwkomer in de buurt vinden we het belangrijk om ons goed te integreren, en mogelijkheden af te tasten om iets terug te geven aan deze inspirerende buurt.

Het project past bovendien perfect binnen één van onze basiswaarden: social consciousness. We willen sociale verantwoordelijkheid bij onze studenten aanbrengen als een basispijler om elke actie aan af te toetsen. Vaak vertaalt zich dat op strategisch en internationaal niveau, maar directe impact in de buurt wordt vaak vergeten. Wij vinden dat je dat ook moet durven meenemen. 

Wat kunnen jullie als organisatie concreet betekenen voor de buurt?

In totaal doen we drie experimenten. Als eerste willen we onze fietsenparking openstellen voor evenementen in de buurt. We hebben bij het ontwerp van onze ondergrondse parking strategisch gekozen om minder parkeerplaatsen voor auto’s te voorzien. Omdat we denken dat in centrum Antwerpen de rol van de wagen drastisch zal afnemen in de toekomst. Met de ruimte die daardoor vrij kwam maakten we een grote bewaakte fietsenparking. Events in de buurt gebeuren meestal op onze dalmomenten, dus willen we onze capaciteit om fietsen veilig weg te zetten graag gecontroleerd delen met lokale eventorganisaties. 

Het tweede experiment kijken we na of er in de buurt nood is aan meer lokale deelmogelijkheden van materialen, die anders vaak in een hoekje blijven staan. We bekijken of we een onderling deelnetwerk kunnen faciliteren, zodat de buren ook spullen met elkaar gaan delen. Maar we kijken ook wat wij als Antwerp Management School zelf kunnen aanbieden. We zijn op dit moment op zoek naar netwerken die al zoiets doen, om eventueel aan een bestaand netwerk te kunnen aankoppelen. Peerby en Bringme zijn interessante opties, maar daar hangt wel een prijskaartje aan vast. We overwegen pas te investeren als we merken dat er voldoende vraag naar is in de buurt. We tasten volop mogelijkheden af en overwegen bijvoorbeeld ook om ons eigen  eventmateriaal te delen met de buurt. Als internationale managementschool organiseren we zelf vaak evenementen, maar het materiaal daarvoor wordt niet dagelijks gebruikt. Het gebouw zelf kan trouwens ook dienst doen als eventlocatie voor externe organisaties uit de buurt. 

Met het derde experiment willen we ten slotte een buurtdialoog op gang trekken. We hebben hier veel kennis die vaak op strategisch niveau wordt ingezet, maar we willen ook nagaan hoe we daarmee lokaal impact kunnen creëren. Academische kennis vertalen en daar in de praktijk verder mee aan de slag gaan, ook in de buurt. Daar willen wij uniek in zijn. 

Waarom vind je het belangrijk om in dialoog te gaan met de buurt?

AMS zou simpelweg kunnen zeggen: ‘We willen iets betekenen, en we bepalen zelf wat’. Maar de bedoeling is dat onze projecten een positieve invloed hebben op de buurt, en daarom is het net zo belangrijk om eerst te gaan uitzoeken waar de buurt écht nood aan heeft. Voor ons is de waarde van de dialoog in deze fase groter dan snel tot actie over te gaan. Vanuit die dialoog kunnen we bekijken hoe we tot duurzame impact kunnen komen om zo een positieve rol op te kunnen nemen in het lokale ecosysteem. 

Roel De Rijck, Business Innovation Coach bij Antwerp Management School, geeft in dit interview uitleg over zijn ambitieuze plannen met duurzame deeleconomie voor AMS. © Frederik Beyens

Op 21 maart organiseerde AMS al een eerste burenmoment. Wat kwam daar uit?

We wilden op een hele open manier de mensen uit de buurt beter leren kennen. We hebben eerst onze plannen voorgesteld en het nieuwe gebouw laten zien. Daarna hebben we aan de hand van een dialoog-tool, het Hexagon Tool, een aantal noden van de buren in kaart gebracht. Dat gaf ons enkele unieke  inzichten die we anders nooit konden verkrijgen, maar de steekproef was nog klein. Daarom willen we  de dialoog  nog meer uitdiepen en meer input vergaren. 

De volgende stap zal een dialoog zijn met de organisaties rondom de campus. Maar tegelijkertijd blijven we natuurlijk openstaan voor alle input. Wie weet zijn er lezers van Stadslab2050 geïnteresseerd om met ons te komen brainstormen. Hun ideeën kunnen heel waardevol zijn in onze missie om een duurzame deeleconomie te creëren.