Aan tAfel - interview met Mieke Vercaeren van Colruyt Groep

 

Eind maart 2015. Voeding, het vijfde thematische Stadslab2050-spoor, zit nog in de beginfase. Maar op 18 juni zullen er, net zoals dat bij de vier vorige sporen het geval was, weer tal van projectideeën op tafel komen tijdens de ontmoetingsruimte. Je leest er elders op deze website meer over.

Vijf partners hebben zich geëngageerd om dat mee waar te maken: Stad Antwerpen via Stadslab2050, Colruyt Group, Rurant vzw, de dames achter de blog ‘Alle dagen honger’ en VELT. We laten ze allemaal aan het woord. Starten doen we met Colruyt Group.

We willen natuurlijk graag weten waarom Colruyt Group bij dit thematisch spoor betrokken wil zijn.

“Wel, duurzaamheid staat hoog in het vaandel van Colruyt Group. Dat is duidelijk. We werken jaar na jaar heel hard om onze retailprocessen zo duurzaam mogelijk te maken: onze transporten optimaliseren, het energieverbruik drukken en met hernieuwbare energie werken, aan de juiste normen voldoen,… Het is nooit af, dat weten we.

De jongste jaren bekijken we die verduurzaming sterk vanuit een ketenperspectief. Anno 2015 durven we zeggen dat we al heel wat stappen hebben gezet om die keten aan de aankoopkant in beeld te krijgen en verder te verduurzamen. Die keten stopt echter niet aan onze winkeldeuren. Hoe de consument omgaat met zijn aankopen en hoe hij die verbruikt, is een schakel die minstens even belangrijk is.

Voor ons is de tijd nu rijp om ook op dat vlak onze verantwoordelijkheid op te nemen en “Aan tAfel” past prima binnen die visie. Daar komt dan ook nog eens de stedelijke dimensie bij die stad Antwerpen via Stadslab2050 biedt. De prognoses liegen er niet om. Steden zullen alsmaar sneller groeien, ook Antwerpen. Gezonde en betaalbare voeding voorzien in een stadsomgeving is een thema dat ons zeer sterk ‘triggert’.”

Welke rol wil Colruyt Group spelen en, omgekeerd, wat verwacht het van de andere partners?

“Om die vraag te beantwoorden kunnen we opnieuw teruggrijpen naar dat ketenbeheer. Wie dat ernstig wil doen, ervaart dat dat alleen maar kan ‘samen met anderen’.

Aan de aankoopkant realiseer je niets zonder een diepgaande samenwerking met je leveranciers. Richting consumenten willen we ook die samenwerkingen, partnerships opzoeken. Hoe kunnen we de dialoog aangaan in een stadsomgeving? Hoe kunnen we er mee pilootprojecten vorm geven?

Onze rol zien we als mee visie vormen, ervaringen opdoen maar ook uitwisselen, samen projecten op poten zetten,…

En uiteraard hopen we bij de partners diezelfde houding vast te stellen. Maar ik merk nu al dat dat wel snor zit. Het is een heel boeiende groep die voeding kan en wil bekijken vanuit heel verschillende invalshoeken.”

Welke evolutie verwacht Colruyt Group in de houding van de consument tegenover voedsel?

“Colruyt Groep doet uiteraard trendonderzoek en werkt daarbij verschillende scenario’s uit. Twee thema’s komen daarbij steeds vaker aan de orde: gezondheid en alternatieve voedingsbronnen zoals vegetarische voeding, insecten, andere eiwitten,…

Daar staat tegenover dat ons smaakprofiel doorheen de generaties ‘gevormd’ is. Denk maar even na over het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie om niet meer dan zes theelepeltjes suiker per dag te consumeren en de haalbaarheid daarvan in functie van onze voedingspatronen.”

En wat is dan de uitdaging?

“Dat smaakprofiel wijzigen, gezonder maken en meer open voor alternatieven, vereist in de eerste plaats bewustwording. We zullen mensen terug moeten leren proeven, ze in beweging zetten naar een gezondere voeding en levensstijl.

Dat is een enorme uitdaging waarin Colruyt Group een rol wil spelen.

Aan tAfel laat ons toe bepaalde aanpakken uit te testen en aan te bieden; om pilots te laten lopen en dat vooral met de Stadslab2050-partners. Want we hebben ideeën en dat is prima. Maar Colruyt Group alleen is niet zaligmakend. We willen ons ook laten inspireren door de partners en in co-creatie met hen werkelijk dingen realiseren. Dat ‘doen’ zit ingebakken in onze groep en we voelen aan dat dit binnen dit Stadslab2050-netwerk niet anders is.”

Goede partners dus. Maar wie zou Colruyt Group toch nog graag mee ‘Aan tAfel’ willen krijgen en waarom?

“De huidige partners zijn echt interessant, laat dat duidelijk zijn.

Maar als we verder kijken naar nog andere partijen die een rol kunnen spelen op het vlak van gezondheid en gezonde voeding dan denk ik in de eerste plaats aan scholen. Kinderen zijn de consumenten van later. Dus het lijkt me logisch dat die bewustwording, dat ‘in beweging zetten naar’ ook via scholen zou lopen.

Andere ‘natuurlijke’ partner lijkt me de gezondheidszorg te zijn. Ziekenhuizen, zorginstellingen,…”

Wat zou voor Colruyt Group een fijn resultaat zijn van jullie deelname aan dit traject?

“Colruyt Group heeft al enkele pilots lopen onder de noemer ‘Lekker eten voor iedereen’. Mocht Aan tAfel ons in staat stellen zo’n pilot verder uit te laten groeien tot een opschaalbaar idee, dan is de samenwerking voor ons geslaagd. Dan is Stadslab2050 echt de naam ‘lab’ waardig.

Daarnaast hoop ik dat Aan tAfel ook inspiratie zal bieden voor onze Colruyt Group Academy. (nvdr: Colruyt Academy organiseert workshops verdeeld over zes thema’s: eten en drinken, huis en tuin, welzijn en ontspanning, maatschappij, kids & co en baby.)

In het algemeen hoop ik dat Aan tAfel ons mee helpt bijdragen aan de bewustwording waarover ik hiervoor sprak. Bewustzijn is immers vaak de drijfveer voor verandering.

Wat vond je van de Stadslab2050-aanpak tot nu toe?

“Heel dynamisch! Er liggen al veel ideeën op tafel. We hebben ook al veel andere mogelijke partners in kaart gebracht. Je merkt dat er tussen bepaalde ideeën nu al connecties ontstaan. Heel fijn om vast te stellen.

En, natuurlijk. Iedereen heeft voeding nodig, dus voeding raakt iedereen. Dit spoor heeft met andere woorden het potentieel om heel veel mensen te bereiken, te inspireren. Dat komt goed.

Heel positief is ook dat een stad zoals Antwerpen heel gericht op voeding wil werken. De voedingssector is een belangrijke sector in Vlaanderen. Dat Antwerpen voeding mee belangrijk maakt, mee bouwt aan dat toekomstbeeld van gezonde voeding, afgestemd op het leven en werken van mensen in een stad, dat appreciëren we geweldig.

Daarbij komt dat het niet enkel gaat om voeding, maar ook om de voedselvoorziening. Het transport, de distributie over de weg en over het water,... Vergeet niet: een doorsnee Colruyt-winkel vraagt vier à vijf volle vrachten per dag…

Duurzame voeding is voor ons dus niet enkel het product maar ook het proces erachter. Ik merk dat Aan tAfel dat niet uit het oog verliest.”

Tot slot: leren vinden we bij Stadslab2050 een belangrijk onderdeel van het proces. Wat wil Colruyt Group leren van dit ‘Stadslab-avontuur’?

“Ik verwacht en hoop dat we vooral zullen leren hoe bottom-up initiatieven ontstaan. Hoe eenvoudige ideeën, die opduiken uit een wirwar van andere ideeën, plots praktijk worden en schaalbaar blijken.

Wat ook mooi zou zijn is te ondervinden hoe er inspiratie kan worden opgedaan vanuit de alledaagse realiteit van wonen, leven en werken in een stad. Hoe dat onze belofte van ‘eenvoudige oplossingen voor complexe problemen’ kan helpen waarmaken.

Tot slot ben ik heel benieuwd naar wat deze kruisbestuiving tussen een stad, die ook staat voor scholen, ziekenhuizen, OCMW’s,…, en het bedrijfsleven zal opleveren.”

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet