Tuinstad

Commons assembly 'Antwerpen Tuinstad'

Het betonnen bos ‘Antwerpen’ is langzaam aan het ‘vergroenen’. Heel uiteenlopende kleinschalige, innovatieve, collectieve vergroeningsinitiatieven zien steeds vaker het levenslicht. Overal in de stad zijn Antwerpenaren bezig met gemeenschapstuinen, geveltuinacties, groendaken, boerenmarkten, buurderijen, boomspiegels, gevelregentonnen, groenslingers,… Ons stadsleven wordt natuurlijker, avontuurlijker en gezonder. Antwerpen evolueert naar een Tuinstad en alle Antwerpenaren worden tuinmannen en tuinvrouwen.