Sint-Andries

Sint-Andries zet ambities voor klimaatrobuuste wijk op scherp

2017 is het jaar waarin de wijk Sint-Andries zich ontpopte tot het eerste klimaatrobuuste stadsdeel van Antwerpen. ‘Klimaatrobuustheid’ duidt op het weerbaar en veerkrachtig maken  tegen de (gevolgen van) klimaatsverandering. De klimaatsverandering is vandaag al een realiteit. Periodes van langdurige droogte enerzijds en hevigere regenval anderzijds zullen steeds meer de norm worden. Steden in het bijzonder zijn erg gevoelig zijn voor de klimaatsverandering vanwege de dichtheid van de bebouwing en het gebrek aan open, groene ruimtes.

Ideeënworkshop Klimaatrobuust Sint-Andries

Verschillende ideeën krijgen stilaan vorm om van Sint-Andries een klimaatrobuuste wijk te maken. Er zijn al ideeënteams gevormd én er liggen nog veelbelovende ideeën die smeken om opgepakt te worden door enthousiaste wijkbewoners. 

Wil jij een team versterken, bijvoorbeeld door je sterk netwerk in de wijk, door je communicatiekennis of door je enthousiasme om mee aan de kar te trekken van een project? Noteer dan alvast donderdag 20 april in je agenda. Dan organiseren we een volgende workshops om de ideeën die er zijn een stap verder te brengen.

Startmoment klimaatbestendig Sint-Andries

Intensere onweders, meer overstromingen, drogere zomers, langdurige hittegolven … De impact van de klimaatverandering wordt elke dag duidelijker en dus moeten we ons voorbereiden op een aantal risico’s, ook in Antwerpen.

Stadslab2050 wil samen met burgers, ondernemers, maatschappelijke spelers, ambtenaren en kennisinstellingen werk maken van een duurzame toekomst voor Antwerpen:

Klimaatrobuust Sint-Andries

Klimaatrobuust Antwerpen is opgestart binnen het URBACT-programma van de Europese Unie. Samen met de burgers van tien andere Europese steden gaan de inwoners van de Antwerpen na hoe een klimaatrobuuste stad er zou kunnen uitzien. We denken hier niet meteen stadsbreed, maar beperken ons tot de Sint-Andrieswijk. Die wijk wordt onze testcase.