Hittestress en technologie

Een burgerobservatorium over hitte in Sint-Andries

Big data worden steeds belangrijker in wetenschappelijk onderzoek. Vanwege statistische wetmatigheden kunnen accurate conclusies getrokken worden uit grote hoeveelheden aan data, of het nu gaat over mobiliteit of - in dit geval - de hitte in bepaalde wijken. Het verzamelen van grote hoeveelheden data is echter vaak erg tijdrovend. Een oplossing hiervoor ligt deels in de citizen science: burgers die op grote schaal mee worden ingeschakeld om observaties te verrichten en zo hun steentje bijdragen aan de wetenschap.