De toekomst van Antwerpen

De bewoners van Nieuw Zuid zijn beter bezig. En jij?

De maand januari, een tijd om te reflecteren en goede voornemens te maken. Gezonder leven, op tijd naar bed en minder op café. Maar ook milieubewuster gaan leven, minder afval produceren en "Ik koop Belgisch" behoren tot die categorie. Bij Stadslab2050 willen we geen druk leggen of loze beloftes maken. Dit jaar opperen we gewoon dat iedereen 'het beter gaat doen'. Iets wat bij de bewoners van de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen als muziek in de oren klinkt.  

Duurzaamheid vraagt om aandacht voor de menselijke natuur

Onze gebrekkige manier van omgaan met de natuur is gek genoeg geworteld in onze eigen natuur. Dat beweren de onderzoekers *Griskevicius, M. Cantú, en van Vugt*. Onze huidige milieuproblemen, zo stellen ze, zijn veroorzaakt of op zijn minst vergroot door onze evolutionaire achtergrond. Duizenden jaren natuurlijke selectie heeft ons een setje eigenschappen toebedeeld dat ons wel hielp overleven, maar dat zich nu tegen onze omgeving en zo ook onszelf lijkt te keren.

Vier manieren waarop IoT Antwerpen duurzamer maakt

Het Internet of Things, kortweg IoT, is meer dan een technohype. Het gaat niet alleen om het bedienen van je sfeerverlichting met je smartphone of het regelen van je verwarming met een slimme thermostaat. IoT laat ons toe om meer verstandiger, intelligenter en sneller beslissingen te maken door het saaie meetwerk, het immense rekenwerk en het bliksemsnelle ingrijpen toe te vertrouwen aan sensoren en automatische processen.

Grensverkenners - Drie IoT-ideeën voor een duurzamer mobiliteit

Het lang gehypete ‘Internet of Things’ komt stilletjes aan op gang. Dankzij goedkoper wordende sensoren, toegankelijkere internetverbindingen, grotere dataopslag en betere verwerkingsmogelijkheden kunnen we steeds meer opdrachten aan de materiële wereld zelf overlaten. En als we het goed aanpakken, handelt die materiële wereld duurzamer dan wanneer er mensen aan de knoppen zitten.

Deepak Mehta: “De toekomst ligt sleutel-op-de-deur klaar.”

Het is zijn geuzennaam geworden. Chief Technology Optimist noemt hij zichzelf. Sommigen vinden zijn kijk op technologie overdreven optimistisch, maar zelf vindt hij het allerminst overdreven. “Alle problemen die we kennen, zijn nu al oplosbaar met de bestaande technologieën,” zegt hij. “Er is alleen een gebrek aan wil en inzicht om ze te gebruiken.”