Concrete acties tegen hitte in de stad

Wil je mee hittemetingen uitvoeren in de buurt? Kom ons dan helpen hittemeten in juli of augustus. Op dinsdag 25 juni 2019 leggen we alles uit tijdens een infosessie om 19 uur in The Basement in de Thomas More Hogeschool.

Van visie naar concrete acties

Het burgerobservatorium rond hittestress in Sint-Andries krijgt vorm. In 4 workshops hebben burgers, de stedelijke administratie en organisaties in de wijk samen bekeken waarvoor we het burgerobservatorium willen inzetten en hoe we dat willen doen. In de eerste plaats moet het observatorium een open en toegankelijk platform zijn waar verschillende partijen ideeën kunnen uitwisselen en samen acties opzetten om de hittestress in Sint-Andries te verminderen. Om tot een constructieve dialoog te komen tussen beleidsmakers, burgers en wetenschappers dienen we allereerst de bestaande kennis rond hittestress in de wijk samen te brengen en meetcampagnes op te zetten om de ontbrekende informatie op tafel te krijgen.

Deze informatie willen we breed ter beschikking stellen zodat mensen zich bewust worden van de gevaren van hittestress, weten welke preventieve maatregelen ze kunnen nemen en op welke koele plekken ze terecht kunnen bij heel warm weer. Daarnaast moeten er ook maatregelen getroffen worden om voldoende koele plekken binnen en buitenshuis te voorzien.

In de workshop op 2 april 2019 hebben we een hele lijst acties opgeschreven die nodig zijn om de doelstellingen van het burgerobservatorium te bereiken. Uit deze lijst hebben we met de aanwezigen een aantal acties gekozen die we in 2019 willen gerealiseerd zien.

Om de acties tegen hitte in de wijk vorm te geven, organiseert het burgerobservatorium alvast 2 werkgroepen:

Werkgroep 'koele binnenplekken'

In deze werkgroep werden alle koele en publiek toegankelijk (te maken) indoor-plekken in Sint-Andries in kaart gebracht, werd bekeken wie extra plekken ter beschikking kan stellen en nagegaan hoe we dit bekend kunnen maken bij de mensen die deze plekken het meest nodig hebben tijdens de hete zomerdagen. Deze werkgroep ging door op maandag 29 april 2019 in WZC Huizekens van Nazareth, Sint-Antoniusstraat 21, 2000 Antwerpen.

Werkgroep 'meten is weten'

In deze werkgroep willen we in kaart brengen welke nu de koelste en warmste buitenplekken zijn in Sint-Andries. We buigen ons hierin over volgende vragen: zijn de koele plaatsen voldoende ingericht om ook aangenaam te kunnen vertoeven? Kunnen de warme plaatsen eventueel aangepast worden? Om deze vragen te beantwoorden zullen we dus ook moeten meten. Samen met experten bekijken we hoe, waar en wanneer we gaan meten om de ontbrekende informatie te verzamelen. Deze werkgroep ging door op donderdag 9 mei 2019 in The Basement, Thomas More hogeschool.

Help ons hittemeten

Met een enthousiaste groep Antwerpse burgers en organisaties willen we in de maanden juli en augustus de temperaturen op 16 punten in de wijk meten. Hiervoor moet er op elke hete dag tussen 14 en 16u en na 21u een meettoer worden gemaakt naar alle meetpunten. Wil je mee hittemetingen uitvoeren in de buurt? Koele plekken in kaart brengen? Iets doen aan de hitteproblematiek? Kom ons dan helpen hittemeten in juli of augustus. 

We zoeken burgers, organisaties… die samen met ons de metingen willen uitvoeren. Al heb je maar 1 dag tijd... Alle hulp is welkom!

Op dinsdag 25 juni 2019 leggen we je graag het wat, hoe en wanneer van de meetcampagne uit. Je bent welkom in The Basement in de Thomas More Hogeschool (campus National, Kronenburgstraat 62-68, 2018 Antwerpen) om 19 uur. Schrijf je hier in voor de infosessie.

In aanloop naar deze meetcampagne deed de stad samen met VITO al verschillende workshops. De verslagen en presentaties van die workshops vindt u op deze pagina.

Win een prijs!

We zoeken nog een nieuwe welklinkende naam voor dit project, want "burgerobservatorium stedelijke hittestress in Sint-Andries" bekt niet zo lekker. De bedoeling is dat de naam een goed beeld geeft over wat we samen willen bereiken in Sint-Andries rond hittestress. Suggesties mogen verzonden worden naar inge.liekens@vito.be

Diegene die de winnende naam bezorgt, wint een mooie prijs!

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet