Een burgerobservatorium over hitte in Sint-Andries

Big data worden steeds belangrijker in wetenschappelijk onderzoek. Vanwege statistische wetmatigheden kunnen accurate conclusies getrokken worden uit grote hoeveelheden aan data, of het nu gaat over mobiliteit of - in dit geval - de hitte in bepaalde wijken. Het verzamelen van grote hoeveelheden data is echter vaak erg tijdrovend. Een oplossing hiervoor ligt deels in de citizen science: burgers die op grote schaal mee worden ingeschakeld om observaties te verrichten en zo hun steentje bijdragen aan de wetenschap. Het project ‘Ground Truth 2.0’  is er zo één.

Voorbij citizen science

Ground Truth 2.0 is een Europees gesubsidieerd project dat loopt in 4 Europese en 2 Afrikaanse landen, gericht op het ontwikkelen van methoden die steden en gemeenten in Europa kunnen helpen een burgerobservatorium op te zetten. Een burgerobservatorium gaat verder dan louter metingen laten uitvoeren door burgers. Het wil ook op systematische basis wetenschappers, beleidsmakers en burgers rond de tafel krijgen over welke belangrijke milieugerelateerde uitdagingen we willen oplossen (luchtvervuiling, droogte, wateroverlast, gebrek aan groen, hitte, …), hoe we dit willen doen (samen acties plannen, gegevens delen, …) en nagaan of er bijkomende gegevens uit metingen nodig zijn.

Sint-Andries als hitte-laboratorium

Antwerpen is erg dichtbebouwd en beschikt over weinig open, groene ruimtes. De aanhoudende droogte en exotische temperaturen van de afgelopen zomer zorgden ervoor dat sommige plekken in de stad ware ‘hitte-eilanden’ werden. Daarom willen de stad Antwerpen, VITO, IHE Delft, Smart Zone en Stadslab2050  in het kader van Ground Truth 2.0 een meetcampagne naar hitte-stress voeren in de zomer van 2019, door en met burgers. Aangezien Sint-Andries dé klimaatrobuuste wijk van Antwerpen is waar reeds tal van initiatieven lopen die hier mogelijk aan gekoppeld kunnen worden (Tuinstraten, Groene Ader XL), is de wijk het aangewezen stedelijke laboratorium voor dit project.  

Workshops

Om ons klaar te stomen voor de meetcampagne volgende zomer willen we tijdens een viertal workshops samen nadenken over hoe we de buurt en haar bewoners in de toekomst veerkrachtiger kunnen maken tegen de gevolgen van langdurige hitte.

Allereerst zullen we in 2018 de krijtlijnen uitzetten voor dit traject en een visie uitwerken over wat we juist willen bereiken. Dit moet ons in staat stellen een inschatting te maken van hoe een burgerobservatorium ons bij deze uitdaging kan helpen.

In 2019 zullen we ons meer over inhoudelijke vragen en concrete acties buigen. Waar is het in onze wijk ondraaglijk warm? En waar is het net aangenaam vertoeven? Hoe kunnen we tijdens hittegolven beter zorg dragen voor de meest kwetsbaren, zoals kinderen en ouderen, in de buurt? Hoe kunnen we voor meer verkoeling zorgen in onze kinderdagverblijven, speelplaatsen, sportvelden, of in eigen tuin? Tot welke ambitie kunnen we hierover samen komen? Hoe kunnen we de krachten hiervoor bundelen?

 

De eerste workshop vond reeds plaats op dinsdag 23 oktober 2018. Hou dit kanaal in het oog om op de hoogte te blijven van wat uit de eerste workshop kwam en welke stappen er nog volgen binnen dit project!

Bijkomende vragen? Contacteer inge.liekens@vito.be of griet.lambrechts@antwerpen.be

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet