Project 
Verspilling in (infrarood)beeld
Kort 

Kunnen we door middel van thermografie een algemeen beeld krijgen van de voornaamste problemen van warmteverliezen?

Stand van zaken 

Kunnen we door middel van thermografie een algemeen beeld krijgen van de voornaamste problemen van warmteverliezen en hun geografische spreiding in het "hart van de stad'. De Universiteit Antwerpen wil met een masterthesis de meetmethodologie uitwerken.

Partners

Trekker

Universiteit Antwerpen - Onderzoeksgroep EMIB

EMIB staat voor “Energy and Materials in Infrastructure and Buildings” en huist binnen de Faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen

De onderzoeksgroep is samengesteld uit een complementair team van onderzoekers uit de vakgebieden bouwkunde en de elektromechanica. De bouw- en industriële omgeving worden als totaalconcept beschouwd met inbegrip van gedrag van materialen, energieverbruik en uitvoeringsprocessen.

Innovatie, duurzaamheid en kwaliteit staan centraal in het onderzoek. Vanuit haar aanwezige expertise verzorgt de onderzoeksgroep dienstverlenende activiteiten in een internationaal, interdisciplinair, wetenschappelijk en industrieel kader. De onderzoeksgroep organiseert zich in drie secties: Green Building Engineering - GBE HVAC Engineering Wegenbouwkunde – Road Engineering Research Section RERS

 

Recente artikels 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer je nu!