Project 
Helpdesk Energiezorg
Kort 

Een 'competence center' voor handel en horeca om snel hun weg te vinden in energiebesparingen

Stand van zaken 

Ons uitgangspunt:

KMO’s (handel, diensten, retail) weten wel dat ze energie-efficiënter kunnen werken, maar hoe doe je dat? Hoe begin je eraan?

Onze concrete droom:

Een competence center dat hen helpt met energie-efficientie en duurzame energie, door en voor ondernemers.

Hindernissen en springplanken:

Financiën: projectaanvragen bij het Antwerpse projectenfonds en de Koning Boudewijnstichting leverden nog niks op. Stad Antwerpen wil in samenwerking met de stakeholders en strategische partners wel een ondersteunende dienst ontwikkelen en gunde hiervoor een opdracht aan DNV. De dienst moet de opportuniteiten detecteren en oplossingen bieden i.s.m. verschillende stakeholders omwille van het nodige draagvlak. Er is bovendien ruimte voorzien voor participatie door derden (‘hoofdpartners’) in de uiteindelijke dienst.

Partners

Trekker

Eandis

Eandis biedt netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte en openbare verlichting. Het bedrijf heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol in de realisatie van de klimaatdoelstellingen, de bestrijding van energiearmoede en het onafhankelijk beheer van energiedata. Eandis is actief in 229 steden en gemeenten in Vlaanderen en telt ongeveer 4 000 medewerkers.

Teamlid

Stad Antwerpen

Sleutelfiguren 

EcoHuis

Het EcoHuis is de plaats voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen, wonen en leven. U kan er terecht voor een energielening, hulp bij premieaanvragen, professioneel bouwadvies en nog veel meer.

Stad Antwerpen - lokaal Cultuurbeleid

Het idee achter Bookmine sluit nauw aan op de doelstellingen van het Lokaal Cultuurbeleid van de Stad Antwerpen. De stad investeert daarom in een experiment om het concept in de praktijk te testen en de rol van de bibliotheek te onderzoeken.

Stad Antwerpen - wijkwerking op maat

Bij Wijkwerking op maat staan een gezamenlijke prioriteitsbepaling en aanpak centraal, met aandacht voor diverse thema’s (samen leven, leefbaarheid en veiligheid, wijkvoorzieningen,…) en samenwerkingsverbanden. De stad wil zo de resultaten en zichtbaarheid van initiatieven en de betrokkenheid van (stads)diensten en bewoners in wijken vergroten.

Recente artikels 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer je nu!