Universiteit Antwerpen - vakgroep Endemic

Universiteit Antwerpen - vakgroep Endemic

Sleutelfiguren 

Roeland Samson - vakgroep Endemic Universiteit Antwerpen

De vakgroep Environmental Ecology and Applied Microbiology is deel van de onderzoeksgroep Ecologie en Microbiologie