Bastien Lauwers - Art Direct bvba

Bastien Lauwers - Art Direct bvba

Bastien ontwikkelde het concept ‘Bookmine’ in het kader van de masteropleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. De conclusie van zijn thesisonderzoek is dat een vraaggestuurd model meer succes heeft in de deeleconomie, dat je niet alleen boeken maar ook kennis kan delen en dat de openbare bibliotheek er baat bij heeft om een zo’n deelplatform te ondersteunen.